Fra Nilfisk trendstudie 2019.
Fra Nilfisk trendstudie 2019.
Fra Nilfisk trendstudie 2019.

2019 blir et paradigmeskifte

Nilfisk tror bransjen er i ferd med å legge maskinvare­fokuset bak seg, en epoke som nesten ute­lukkende er definert av produkter og deres ytelse.

Publisert

Når vi ser mot året som kommer og lengre frem, er det interessant å reflektere over den profesjonelle rengjørings­bransjens ståsted og hvilken kurs den sann­synligvis vil ta i fremtiden. Dette skriver Lars Gjødsbøl, som er Executive Vice President, Nilfisk Global Products and Services i en evaluering av bransjens fremtid.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Han har stor tro på at bransjen er i ferd med å legge en meget maskinvare­fokusert epoke bak seg, en epoke som nesten utelukkende er definert av produkter og deres ytelse. Som produsent har du historisk sett befunnet deg i en gunstig posisjon dersom virksom­heten har vært bygd på tre pilarer – riktig produkt­sortiment, tilgang til de rette kundene og kvalitets­service.

Må få noe nytt

Men etter hvert som bransjen utvikler seg, må disse pilarene støttes av noe nytt hvis Nilfisk skal kunne innfri kundenes forventninger, skriver han.

Han baserer denne påstanden på to utviklings­trender, som begge er like viktige:

  • Skiftet fra maskiner til løsninger: Går du 10 eller 15 år tilbake i tid, var det store forskjeller i ytelsen til rengjørings­maskiner i premium- og mellom­segmentet, og det samme gjaldt for prisene. I dag er vi vitne til en stadig økende kommersialisering av maskiner, og mange nye leverandører har kommet på markedet. Vi er nødt til å heve oss hvis vi fortsatt ønsker å ligge i forkant og bevare kundenes tillit. Det betyr at vi må bygge sterkere relasjoner som omfatter mer enn enkelt utstyrssalg og i stedet fokusere på å levere total­løsninger for rengjøring.
  • Den digitale kunde­opplevelsen: Tilgangen til kunder er også i ferd med å endre seg som følge av nye, digitale muligheter som bransjen frem til nå ikke har utnyttet i særlig stor grad. Måten vi som leverandør kan pleie vårt privilegerte forhold til kunden på vil også endre seg og åpne nye muligheter for å skape en sømløs kunde­opplevelse.

Utnyttelse av paradigme­skiftet i 2019

Hvordan vil vi respondere på denne utviklingen? Svaret vil variere fra leverandør til leverandør, men når jeg ser på våre planer for året som kommer, ser jeg to hovedtrender som vil fortsette, utvikle seg og modnes, skriver Gjødsbøl:

  • Veksten i autonom rengjøring: Vi tror at interessen for – og etter­spørselen etter – autonome løsninger vil fortsette i året som kommer, særlig blant de mer avanserte kundene. Det vil medføre endringer – ikke bare for kunder som må tenke nytt med hensyn til sin rengjørings­virksomhet, men også for leverandører, som blir nødt til å levere nødvendig service og support for så avansert utstyr. Jeg tror også at vi vil begynne å se et bredere utvalg av ulike autonome løsninger på markedet i årene som kommer, slik at hele kategorien vil vokse og modnes, noe som absolutt er i kundenes interesse.
  • Behovet for smartere ytelse: Tilkoblings­muligheter og digitalt aktiverte løsninger vil spille en viktig rolle i året som kommer. Det finnes allerede noen digitale tjenester på markedet, men jeg tror at vi vil se en rekke nye løsninger i året som kommer, med hyppigere lanseringer etter hvert som markedet vokser. Når det gjelder jakten på smartere rengjørings­ytelse, er det utrolig store verdier å hente i bruk av maskindata. Med det i tankene vil den neste store utfordringen i bransjen bli å sørge for at maskinene fungerer som de skal i drifts­miljøet etter at de er oppkoblet. Hvilke omkring­liggende systemer skal maskinene kobles til? Hvordan vil de fungere sammen med intelligente bygninger etter hvert som disse blir vanlige? Hvordan vil vi bruke data fra andre kilder til å optimalisere kundenes utstyrs­bruk? Det ligger an til en fascinerende reise!

Gjødsbøl avslutter slik: Rengjørings­bransjen står foran en rekke eksistensielle forvandlinger, men jeg håper at så vel leverandører som kunder vil ta dem på strak arm. Fordi jeg utfordrer nåværende muligheter. Så la oss gripe mulighetene sammen som bransje!

Kilde: 2019: Evaluering av bransjens fremtid,
https://www.nilfisk.com/nb-no/local-about-us/resource-center/Pages/Article-2019-Assessing-the-Industry%27s-Future.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS