Den nye produksjons­prosessen skal gi tørke­produkter som er like lyse, myke og sterke som papir fremstilt av fersk tremasse. (Foto Essity)

Vil bruke hvete­halm til å lage hygiene­produkter

Essity investerer i bære­kraftig teknologi: Integrerer alternative fibre i hygiene­produkter av papir.

Publisert

Hygiene- og helse­selskapet Essity vil investere ca. 360 millioner norske kroner i et bære­kraftig anlegg for alternative fibre på sitt produksjons­anlegg for papir i Mannheim i Tyskland.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Investeringen vil gjøre det mulig for selskapet å produsere høy­kvalitets papir­produkter for forbrukere og profesjonelle hygiene­segmenter fra hvete­halm, en fornybar ressurs som er et biprodukt fra landbruket. Produksjonen er forventet å begynne i andre halvdel av 2020, skriver selskapet i en presse­melding.

– For å støtte våre bærekraftige ambisjoner, vurderer vi kontinuerlig nye produksjons­metoder. Dette er ett eksempel på hvordan innovasjon kan bidra til et bærekraftig og sirkulært samfunn, sier Magnus Groth, CEO i Essity.

Overskudd fra landbruk

Essity er en av verdens største produsenter av tørke­produkter og skal være verdens største kjøper av fersk papir­masse. Selskapet bruker også resirkulert fiber i sin produksjon av papir­produkter.

Hvete­halm er stilken som er etter­latt etter at kornet er høstet fra hveten. Mens noe hvete­halm brukes som gulv­dekke for dyr, blir omtrent halv­parten av hvete­halmen verden over til avfall. Essity vil hente hvete­halm fra bønder i og rundt Mannheim.

Kvaliteten kan sammen­lignes med fersk tremasse

Essity har blitt enige om en lisens med eksklusive rettigheter med det USA-baserte selskapet Sustainable Fiber Technologies (SFT). Den globale avtalen vil gi Essity tilgang til SFTs Phoenix Process™, en teknologi som konverterer plante­baserte fornybare kilder til masse som er egnet for produksjon av papir­produkter.

Papir produsert med hvete­halm ved bruk av denne prosessen skal være like lyst, mykt og sterkt som tørke­produkter fremstilt av fersk tremasse.

Mer bærekraftig

Å bruke hvetehalm har betydelige bære­kraftige fordeler, inkludert en betydelig reduksjon i bruk av vann og energi.

– Prosessen vil gjøre det mulig for Essity å erstatte noe sertifisert ferskt trefiber med fornybar hvetehalm, sier Finn Pedersen, kommersiell direktør for profesjonell hygiene i Essity.

– Dette vil resultere i en miljø­messig fordel, da prosessen bruker betydelig mindre vann og energi. I tillegg forvandler den et ubrukt landbruks-biprodukt til en skalerbar ny fiber­kilde for papir­produkter.

Satser på et sirkulært samfunn

Det som er igjen etter at det produseres masse fra hvete­halmen, kan blant annet brukes til gjødsel og jord­forbedring, et bære­kraftig alternativ til petroleum som brukes i syntetiske produkter, samt konstruksjons- og industrielle tilsetnings­stoffer.

Essitys ambisjon er å redusere det miljø­messige fot­avtrykket for sine produkter med 33 prosent innen 2030. I Essitys produksjon av papir­produkter pr. i dag kommer omtrent 60 prosent av massen fra ferske trefibre fra sertifiserte kilder og 40 prosent fra resirkulerte fibre.

Kilde: Fra gård til fabrikk - Essity investerer i bærekraftig fiberteknologi
https://www.tork.no/om/pressemeldinger/fiberteknologi-press-release-2019.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Essity

Navnet «essity» er hentet fra ordene «essentials» og «necessities».

Er representert i ca. 150 land under varemerker som TENA og Tork.

Tork omfatter profesjonelle hygiene­produkter og -tjenester som dispensere, hånd­tørkepapir, toalett­papir, såpe, servietter og industri- og kjøkkenkluter.

Essity hadde i 2018 ca. 47 000 ansatte og en omsetning på ca. SEK 118,5 milliarder.

Essitys hoved­kvarter er i Stockholm.

Mer info:

www.essity.com

Powered by Labrador CMS