I disse dager kommer nye lærlinger inn i bedriftene. Håndboken har som mål å lette oppstarten både for eleven og bedriften. (Ill.: Kommune­forlaget)

Håndbok for lærlinger

Boken er ment som en dør­åpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeids­livet og fag­opplæringen fungerer sammen.

Publisert

Håndbok for lærlinger gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeids­livets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med lærings­arbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenne­prøve.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Boken er skrevet av Espen Lynghaug, Spesial­rådgiver kompetanse og utdannings­politikk i NHO Mat og Drikke.

Den er utgitt av Kommune­forlaget, som skriver at hånd­boken har som mål å lette over­gangen fra skole til arbeidsliv, for både eleven og bedriften - og gir svar på sentrale spørsmål.

Hvordan skaffe læreplass? Hva forventer lære­bedriften av deg? Hvordan kan bedriften og du i felles­skap lage en god opplæringsplan? Hva er et opplærings­kontor? Hvordan unngå konflikter i læretiden? Hvilke regler gjelder for mobil­bruk og pc i arbeids­tiden? Hvilke oppgaver har fylkes­kommunen, faglig leder, prøve­nemnda eller lærling­ombudet?

ISBN: 9788244623292.

Kilde: Håndbok for lærlinger

Powered by Labrador CMS