Starter nettverk for bærekraftig FDV

Bedre klima­fotavtrykk og bedre inkludering er målet for et nytt nettverk for drift- og service­bedrifter i NHO Service og Handel.

Publisert

Bak det nye nettverket står bransje­foreningene FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) og R&E (Renhold og eiendoms­service) i NHO Service og Handel.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Viktige stikkord er samfunns­ansvar, inkluderings­dugnad, CSR, miljø­sertifisering, grønn innovasjon, kutt matsvinn, gjenbruk, sirkulær økonomi, HMS, orden i eget hus, grønn praksis, klima­strategi eller rett og slett kvalitet i alle ledd og kontinuerlig forbedring, skriver NHO Service og Handel på sine nettsider.

De fleste ledere og fag­personer, som arbeider med miljø og bærekraft, har en rekke oppgaver i bedriften. Det er gjerne knyttet til forretnings­utvikling, operasjonell drift, kvalitet/HMS, økonomi/finans eller kommunikasjon. Og noen jobber mye med offentlige anskaffelser. Det nye nett­verket er for alle disse.

Pådrivere er Jorulf Brøvig Silde, bransje­direktør FDV og Roger Urhaug CSR Manager i Tomagruppen.

Nettverket vil starte med workshopen
"Framtidas bærekraft i drift- og service­bransjene".
16. januar kl 10-14 i Næringslivets hus i Oslo.

Kilde: Lanserer bærekraftnettverk for drift- og servicebedrifter
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2019/lanserer-barekraftnettverk-for-drift--og-servicebedrifter/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS