Styreledere Kathinka Friis-Møller (FDV) og Tom Tollefsen (R&E). (Faksimile fra R&E nyhetsbrev.)

Renhold og FDV vurderer å slå seg sammen

Bransje­foreningene Renhold og Eiendoms­service (R&E) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) i NHO Service og Handel tenker på å slå seg sammen.

Publisert

Målet er sterkere fagmiljø, samt større bredde og tyngde, står det å lese i siste utgave av nyhets­brevet fra Renhold & Eiendoms­service i NHO Service og Handel. Foreningene har nå startet en prosess der de diskuterer å slå seg sammen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Diskuteres fram mot årsmøtene

En sammenslåing kan gjøre det lettere å jobbe med fokus­områdene "Bærekraft", "Kompetanse" og "Seriøst Arbeidsliv". Det vil være et mål at den nye foreningen blir bedre rustet i bransje­relaterte saker. I dag er renhold og kantine og eiendoms­drift i to forskjellige bransje­foreninger.

Gjennom sammen­slåing kan man skape økt tyngde og større politisk slagkraft. Dersom den nye foreningen blir dannet vil den representere ca. 25 prosent av omsetningen i lands­foreningen NHO Service og Handel og få en sterkere stemme i denne.

Anne Jensen i R&E.

Debatten vil løpe frem mot årsmøtene til R&E og FDV.

Vil favne både single service og multi­service

- Fokus for bransje­foreningen fremover blir å videre­utvikle renholds­faget og fortsette kvalitets­arbeidet, sier direktør Anne Jensen i R&E.

- Vi vil være en attraktiv bransje­forening både for store FM / Mulitiservice­bedrifter og for større og mindre renholds­bedrifter. Bransje­foreningens oppsparte økonomiske midler vil ved en eventuell sammen­slåing blir ivaretatt ved at et eget bransje­utvalg vil ivareta og disponere midlene til bransjens beste i samsvar med etablerte vedtekter.

Kilde: Renhold og Eiendoms­service, Nyhetsbrev 2/2019 (PDF-fil)
https://www.nhosh.no/contentassets/226cc06c096d486abe9bfc20d783b3d0/nyhetsbrev-renhold022019b.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS