Trend­rapporten viser bl.a. at Norge er et av landene med størst produktivitets­økning pr. ansatt. (Ill.: EFCI)

Dobbelt så mange renholds­bedrifter

Antall virksom­heter i den euro­peiske renholds­bransjen har mer enn fordoblet seg på to tiår, viser tall fra EFCI.

Publisert

Det fremgår av EFCIs trend­rapport som bl.a. baserer seg på data fra Eurostat. Perioden som dekkes i rapporten er 1995-2016, melder det svenske renholds­tidsskriftet Rent & Facility Nordic

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 2016 oversteg antall renholds­virksomheter 277 000, med en gjennom­snittlig økning på 8000 nye virksom­heter i året.

Små og mellomstore bedrifter utgjør 98 prosent av bransjen (eksklusiv enkeltmanns­foretak.

Tilveksten i nye virksom­heter utgjøres hoved­sakelig av mikro­foretak med 2-9 ansatte. I 2016 hadde tre av fire virksom­heter færre enn ti ansatte.

Omsetningen i renholds­bransjen ble tredoblet i perioden, til 107 milliarder euro i 2016.

Virksom­heter med mer enn 250 ansatte sto for 48 prosent av den totale omsetningen. Omsetnings­andelen i mikro­foretak sank fra 16 til 13 prosent.

I Norge har antallet virksom­heter steget fra ca. 1500 til ca. 4500 i den aktuelle perioden, i Sverige fra ca. 5000 til nesten 11 000, mens det i Danmark nesten er uforandret, fra 5400 til 5500.

Den største økningen har skjedd i Frankrike og Tyskland. Italia, Spania og Stor­britannia er de tre landene med flest renholds­virksomheter.

Produktiviteten pr. ansatt økte med 69 prosent i gjennom­snitt for hele Europa, men dette varierer mye fra land til land. Den største økningen har vært i Tyskland og i Norge, men betydelig mindre i Sverige.

Antallet enkeltmanns­foretak varierer sterkt mellom landene. Flest har Frankrike, Italia og Spania, som også har hatt den største økningen i perioden. Nederland, Polen og Sverige har flest virksom­heter med egenansatte.

EFCIs Trend Report finner du på
http://www.efci.eu/wp-content/uploads/flipbooks/1/

Kilde: Fördubblat antal städföretag
https://www.cleannet.se/article/view/687444/fordubblat_antal_stadforetag

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS