Ragn-Sells innfører forbud mot ugjennom­siktige avfalls­sekker og oppfordrer samtidig alle som selger avfallssekker, til kun å forhandle den gjennom­siktige typen. Her ses direktør for marked og kommunikasjon, Bente Åsen Sørum. (Foto: Ragn-Sells)

Vil ha gjennom­siktige sekker

Ragn-Sells innfører forbud mot avfalls­sekker som ikke er gjennom­siktige fra og med 1. januar 2020.

Publisert

Ragn-Sells innførte tidligere i år høyere gebyrer for feil­sortering av litium­batterier.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Avfalls­sekker som ikke er gjennom­siktige kan skjule blant annet slike farlige avfalls­typer, noe som både er skadelig for miljøet og medfører risiko for brann og person­skader.

Mange bedrifter er flinke i dag

- I september 2016 oppfordret vi alle våre kunder til å benytte gjennom­siktige avfalls­sekker. Vi sluttet også å benytte avfalls­sekker som ikke er gjennom­siktige internt og hos våre kunder på dette tids­punktet, sier Bente Åsen Sørum, direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells.

- Mange av våre kunder har vært veldig flinke til å benytte gjennom­siktige avfalls­sekker, slik at det er blitt lettere og tryggere for våre folk å sikre riktig sortering.

Ønsker at alle tar ansvar

Aktørene i gjenvinnings­bransjen ønsker at mest mulig skal kunne benyttes på nytt som råvarer. Denne oppgaven vil bli betraktelig enklere når alle benytter gjennom­siktige avfalls­sekker.

- Vi ser at det fortsatt kommer inn en del ugjennom­siktige avfalls­sekker. Nå ønsker vi å få en slutt på det. Av den grunn innfører vi fra 1. januar 2020 forbud mot bruk av sekker som ikke er gjennom­siktige for alle våre kunder, sier hun.

- Vi i Ragn-Sells vil samtidig oppfordre alle våre kunder og samarbeids­partnere som selger avfalls­sekker, til å kun tilby gjennom­siktige sekker.

Kilde: Ragn-Sells innfører forbud mot avfalls­sekker som ikke er gjennom­siktige fra og med 1. januar 2020
https://www.ntbinfo.no/embedded/release/ragn-sells-innforer-forbud-mot-avfallssekker-som-ikke-er-gjennomsiktige-fra-og-med-1-januar-2020?publisherId=17832150&releaseId=17870075&widget=true

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS