Torks nye trend­rapport ønsker å hjelpe slutt­brukere til å bli mer bærekraftige (ill.foto: Tork)

Tork med ny kunnskap om å være bære­kraftig utenfor eget hjem

Bærekraftig livs­førsel handler om å dele global kunnskap. Torks nye trend­rapport omfatter bl.a. klima­endring, karbon­utslipp og sirkulær økonomi.

Publisert
Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019. (Foto: Tork)

Den nye tilnærmingen fra Tork, kalt «bærekraftig liv utenfor hjemmet», skal være basert på lærdom gjennom samarbeid med kunder over hele verden. Flere bærekraft­trender blir beskrevet i Torks 2019-trendrapport om bære­kraftig liv utenfor hjemmet (Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rapporten omfatter temaer som klima­endring, karbon­utslipp og den sirkulære økonomien. I en presse­melding skriver Tork at rapporten i tillegg inneholder kunnskap som selskaper kan bruke for å bli mer bære­kraftige.

Bærekraftig liv utenfor hjemmet

Kravet til å integrere bærekraft i forretnings­virksomheter øker. Folk, selskaper og organisasjoner ser hele tiden etter nye ideer og løsninger, skriver Tork.

Ill.foto: Tork

En ny studie fra Harvard viser at selskaper med sterkt fokus på bærekraft opplever en økning i de ansattes tilfredshet på 55 prosent (https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability)

– Ambisjonene våre mot 2030 skal imøte­komme målene for Essitys strategi for bærekraft og Torks egne målsettinger. Når det gjelder trivsel, er målet at 60 prosent av all Tork-innovasjon har mennesket i fokus. Innovasjon på denne måten gir sosiale fordeler for kundene, forbrukerne og samfunnet. I tillegg jobber vi også for å redusere klima­fotavtrykket til Tork-produktene med hele 33 prosent innen 2030, sier Christine Skjerven Rød, Customer Marketing Manager hos Tork Norge.

Bærekraft og næringsvirksomhet henger sammen

I følge Nielsen Global Sustainability Report 2015 sier 66 prosent av forbrukerne seg villige til å betale mer for bære­kraftige varer og tjenester – og prosent­andelen er enda høyere blant millenniums­generasjonen (73 prosent).

En uttalelse fra MIT tyder på at 67 prosent av alle selskaper på verdens­basis sier det er nødvendig å ha strategier for bære­kraft for å være konkurranse­dyktige.

Forskning fra Verdens økonomiske forum viser at øko-innovative selskaper i alle størrelser vokser i gjennomsnitt 15 prosent i året, selv om markedene deres er flate (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/how-going-green-can-help-the-planet-and-your-profits/).

De tre grunnpilarene

Tork ønsker å hjelpe slutt­brukere til å redusere sitt forbruk, kutte karbonutslipp og minimere avfalls­mengden. Deres tilnærming bygger på tre grunnpilarer:

  1. Trivsel: I 2018 bidro Tork til at 175 000 mennesker fikk opplæring i bedre hånd­hygiene.
  2. Bedre ressurs­utnyttelse: Ifølge Tork har deres hylsefrie toalett­ruller redusert karbon­avtrykket med 11 prosent og emballasje­avfallet med 82 prosent. Et annet produkt, PeakServe, skal gi dobbelt så mange papir­håndtørk, fordi de er komprimert med 50 prosent.
  3. Sirkulært: Torks program PaperCircle finnes i utvalgte land i Europa. Det skal være verdens første gjenvinnings­tjeneste for papir­håndtørk som hjelper kundene våre å håndtere papir­avfallet sitt på en mer miljø­vennlig måte. Programmet skal redusere karbona­vtrykket med minst 40 prosent og generere 20 prosent mindre avfall, sammen­lignet med dagens muligheter for avfalls­håndtering.

Kilde: Pressemelding fra Tork

Les også: https://www.tork.no/baerekraftigutvikling/baerekraftigutvikling

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS