Forsøket skal løpe over ett år og underveis skal renholds-kvaliteten måles på flere måter. (Ill.foto: Colourbox)

Tester redusert tunnelvask

Vegvesenet håper å spare over 800 000 kroner på halvert renholds­frekvens i 2,5 km lang tunnel.

Publisert

Norge har ialt 1100 tunneler og i Strindheim-tunnelen i Trondheim har Vegvesenet satt i gang et forsøk der de halverer renholdet i det ene av de to tunnel­løpene. Det er veier24.no som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I følge standarden for riksveier skal tunneler ha en renholds­frekvens på to helvasker og fire halvvasker pr. år. Dette skal reduseres til halv­parten i et år.

For å måle kvaliteten, skal man både samle opp og kartlegge støvet som bygger seg opp på forskjellige steder i tunnelen, og sammen­ligne fargene på tunnel­veggene i de to løpene.

Erfaringene med Strindheim­tunnelen skal opp­summeres i 2020, så det er ennå altfor tidlig å si om forsøkes lykkes. Men hvis alt går som man håper, kan det spares både penger og miljø. Den aktuelle tunnelen kan uansett ikke brukes som en fasit, da Vegvesenet regner med at det er store forskjeller på rengjørings­behovet i ulike tunneler.

Kilde: Vegvesenet tester ut redusert tunnelvask: Sparer 873.000 kroner på en halv tunnel
https://www.veier24.no/artikler/vegvesenet-tester-ut-redusert-tunnelvask-sparer-873-000-kroner-pa-en-halv-tunnel/471856

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS