Ifølge messe­arrangøren Interclean Amsterdam er damprens på fremmarsj i helsevesenet. Trolig kan vi vente oss mye mer av dette under messen i 2020. Her fra deres Healthcare Lab i 2018. (Foto: teh)

Damprens vil revolusjonere helse-renhold

I Europa får årlig nesten 9 millioner pasienter en infeksjon mens de ligger på sykehus. Damprens kan være en løsning.

Publisert

Så mange som 1 av 15 blir påført en infeksjon mens de er innlagt. I EU-området dør 90 000 mennesker årlig som følge av sykehus­påførte infeksjoner. Det skriver messe­arrangøren Interclean, som bl.a. står bak de biårlige renholds­messene i Amsterdam, i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Journ. anm.: Meldingen deres er ment å skulle skape blest om neste messe, 12.-15. mai 2020, men innvarsler nok også at vi kan vente oss mange flere utstillere av damprens i 2020 enn i 2018, som igjen var mer omfattende enn 2016.

Plagsomt og kostbart

Som om ikke dødsfallene og helseplagene var nok, gjør infeksjonene at helse­vesenet må sette inn ekstra ressurser for å behandle infeksjonene, samtidig det legges ekstra beslag på sykehus­senger.

Oppgaven med å hindre at infeksjonene sprer seg, faller ofte på renholderne, som både må ødelegge de farligste mikro­organismene og fjerne deres livsgrunnlag.

En av innovasjonene som kan bryte smitte­kjeder, er damprens. Her er tre gode grunner – i følge Interclean – til hvorfor stadig flere sykehus tar i bruk damprens som sin prefererte metode:

1. Damprens er meget effektivt

Det er vist at damprens kan fjerne opptil 99,99 prosent av mikro­organismene fra et bredt utvalg av overflater. Damprens egner seg derfor i alt fra pasient­rom til operasjons­saler. En ny studie utført i avdelinger for nyfødte og prematur­fødte, de mest sensitive områdene i et sykehus, tyder på at damp­rens gir betydelig færre infeksjoner.

2. Damprens er et bidrag i kampen mot resistens

Sykehus­påførte infeksjoner er en stor utfordring for sykehusene, men behandling med kjemiske midler gir økt risiko for at mikro­organismene utvikler resistens mot f.eks. antibiotika. Myndig­hetene i Stor­britannia estimerer at resistente bakterier tar livet av 10 millioner mennesker årlig på verdens­basis, omtrent like mye som kreft og diabetes til sammen.

3. Damprens er mer bærekraftig og miljøvennlig

I tillegg til damprens ikke øker resistens­problemet, er den også mer bærekraftig enn metoder som baserer seg på kjemikalier. Damprens er en rask, enkel og effektiv måte å sterilisere utstyr og overflater, og miljø­vennlig. Alt som trengs er strøm til maskinen og vann. Metoden gir også svært lite avfall.

Lover også foredrag

I tillegg til selve messen blir det avholdt Healthcare Cleaning Forum – foredrag om renhold i helsevesenet – og Facility Management Inspiration Day – innovasjoner i helserenhold.

Kilde: Three reasons steam cleaning will transform healthcare cleaning

https://www.intercleanshow.com/news/articles/three-reasons-steam-cleaning-will-transform-healthcare-cleaning

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS