Faksimile fra Healthy Workplaces Campaign – Manage Dangerous Substances. (Ill.: EU-OSHA)

Renholdere må beskyttes bedre

Renholds­virksomheter må gjøre mer for å forebygge mot helse­skader fra kjemikalier.

Publisert

Det mener det europeiske organet for trygge arbeidsplasser, EU-OSHA.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rundt fire millioner mennesker er i dag ansatt i renholds­virksomheter i Europa. Mange kommer daglig i kontakt med farlige kjemikalier, mener organet.

Helserisiko kan oppstå på flere måter:

  • Kontakt med kjemikalier i rengjørings­midler
  • Partikler fra flatene som rengjøres, særlig støv, sot og mugg
  • Kjemiske reaksjoner som følge av at et rengjørings­middel påføres en flate
  • Kjemiske reaksjoner som oppstår når et rengjørings­middel blandes med et annet produkt
  • Mange rengjørings­midler inneholder dufter som kan gi allergiske reaksjoner

Organet anbefaler at virksomhetene fører en oversikt over produkter som brukes, gjennom­fører en risiko­vurdering på arbeids­plassen, innfører rutiner for å kontrollere, identifisere og trygt deponere kjemikalier, erstatter farlige kjemikalier med mindre farlige, informerer arbeids­takere om farer, gir opplæring, sørger for personlig verne­utstyr, sørger for god utlufting, legger planer for å unngå hud­problemer og overvåker helsen til arbeids­takere som bruker sterke produkter.

I Norge er disse tingene lovpålagt iht. Internkontrollforskriften.

Kilder:

Cleaning staff need better protection against dangerous substances
http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/cleaning-staff-need-better-protection-against-dangerous-substances

How can we protect vulnerable workers from dangerous substances?
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-can-we-protect-vulnerable-workers-dangerous-substances

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS