Arbeidstilsynet ønsker å endre blant annet forvaltningen av HMS-kort og tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholds­virksomheter. (Ill. etter Colourbox)
Arbeidstilsynet ønsker å endre blant annet forvaltningen av HMS-kort og tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholds­virksomheter. (Ill. etter Colourbox)

Høring om renholds-forskrifter

Arbeids­tilsynet ønsker å gjøre flere mindre endringer til forskriftene. De ber om innspill innen 1. oktober 2019.

Publisert

Arbeids­tilsynet har sendt ut forslag om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggs­plasser.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjennom for­valtningen av HMS-kortordningen har Arbeids­tilsynet sett behov for noen endringer i bestemmelsene om HMS-kort. Arbeids­tilsynet foreslår blant annet at opp­lysninger som kjønn og signatur­felt fjernes fra kortet, og at fødsels­dato erstattes med fødselsår.

Videre ønsker Arbeids­tilsynet at kortene ikke må sendes kort­utsteder for makulering. Ansvaret for å hindre at ugyldige kort er i omløp er foreslått ivaretatt ved at arbeids­giver får plikt til å makulere kortene selv.

Arbeids­tilsynet foreslår også å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholds­virksomheter. Forslaget innebærer at dato for innsending av årlig melding ikke skal være den 31. januar, men den datoen virksomheten fikk vedtak om godkjenning. Hensikten med forslaget er å oppnå en effektiv saks­behandling og gode arbeids­prosesser. Arbeids­tilsynet kan også unngå periodevis stor arbeids­belastning ved godkjennings­enheten som behandler meldingene.

Arbeids­tilsynet har også registrert flere behov for endringer i disse forskriftene, og vil komme tilbake til dette i en senere hørings­runde.

Høringsfristen er 1. oktober 2019. Høringen er åpen for alle.

Kilde: Høring: Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/horing-forslag-til-endringer-i-forskriftene-om-offentlig-godkjenning-av-renholdsvirksomheter-m.m.-og-om-hms-kort-pa-bygge--og-anleggsplasser

I tillegg til å informere på sine nettsider, har Arbeids­tilsynet også direkte­adressert opplysningene via en egen høringsliste. Blant annet LO, NHO og Norsk Industri står på denne listen, men ikke underavdelinger som Fagforbundet, NAF, NTL, NHO Service og Handel og NRV.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS