Unge arbeids­takere kan være sårbare på ulike måter. Som leder bør du tenke gjennom fare­momenter og gi opplæring. (Ill.foto: Colourbox)

Unge, uerfarne og utsatte

Sommer­vikarer er ofte unge, uerfarne og utsatte. Her er tips til å gi dem en trygg start på arbeids­livet.

Publisert
Stami har laget en oversikt m/gode råd for den som tar inn sommer­vikarer.

Sommeren er rett rundt hjørnet, ferier skal avvikles og ungdommer står klare for å dekke opp for ferierende ansatte, eller for å få hjulene i gang i sesong­baserte bedrifter. For flere vil det bli deres første møte med arbeids­livet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dessverre har unge arbeids­takere høy risiko for arbeids­ulykker og belastninger på jobb, spesielt ufaglærte og sesong­arbeidere, melder Statens arbeids­miljø­institutt.

Store og små farer

Tenk deg at en ung vikar har nattevakt på en kiosk med ansvar for kiosken alene, og opplever en skummel episode der en kunde opptrer truende. Eller at noen blir satt til å håndtere en maskin de ikke har erfaring med, og som ved feil bruk har konsekvenser for egen eller andres liv og helse.

Forskjell på kjønnene

Tall fra arbeidsmiljø­overvåkningen ved Stami viser at unge mannlige yrkes­aktive har over tre ganger høyere risiko for å få arbeids­skader med fravær det siste året sammen­liknet med øvrige mannlige yrkes­aktive.

Unge kvinnelige ansatte rapporterer at de er nærmere tre ganger mer utsatt for uønsket seksuell oppmerk­somhet enn arbeids­takere generelt. Ansatte i servitør­yrker og i pleie- og omsorgs­sektoren rapporterer at de er mest usatt.

Kartlegg og gi opplæring

Det er nødvendig at ledere og erfarne kolleger prøver å identifisere hva som kan være problem­stillinger og risiki på sin arbeids­plass, og at de har en rutine på hvordan man møter utfordringene.

De bør tenke gjennom både de selv­sagte farene og de uskrevne reglene. Mye handler om det som ligger i veggene og det som læres under­veis på jobben, som unge vikarer ikke har erfaring med.

Før den nyansatte settes i gang med arbeidet bør man systematisk gå gjennom hvordan man håndterer ulike situasjoner eller risiki – enten det er utagerende personer, upassende kommentar fra kunder eller en maskin man skal håndtere. Gå gjennom hvordan man jobber for å forebygge at problem­stillingene oppstår.

Kilde: Unge, uerfarne og utsatte, https://arbeidsmiljo.stami.no/unge-arbeidstakere-sommerjobb/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Husk at sommer­vikarer ofte

...mangler utdanning og erfaring med ulike arbeids­oppgaver og arbeids­prosesser

...mangler bevissthet om arbeids­miljø­risiko

...mangler erfaring/kjennskap til jobben og omgivelsene

...har varierende modenhet både fysisk og mentalt

...har lav status og melder sjelden fra om problemer

Kilde: Stami

Powered by Labrador CMS