Håravfall: Hårstrå med soppsporer (grønne) og et pollenkorn (blålig). (FOTO: Mycoteam)
Håravfall: Hårstrå med soppsporer (grønne) og et pollenkorn (blålig). (FOTO: Mycoteam)
Farlig støv: Denne støv­dotten inne­holder det farlige stoffet asbest, i dette tilfellet, brun­asbest. (FOTO: Mycoteam)
Farlig støv: Denne støv­dotten inne­holder det farlige stoffet asbest, i dette tilfellet, brun­asbest. (FOTO: Mycoteam)
Støvdott med blandet innhold: Her sees husstøv med flere hud­celler (gult), et dun fra boble­jakke (blå), bomulls­fiber (rød), sopp­sporer (grønn) og salt­krystaller (lilla). (FOTO: Mycoteam)
Støvdott med blandet innhold: Her sees husstøv med flere hud­celler (gult), et dun fra boble­jakke (blå), bomulls­fiber (rød), sopp­sporer (grønn) og salt­krystaller (lilla). (FOTO: Mycoteam)
Støv med metall: Boring i malt metall gir metall­spon (blålig) og maling (rødbrun). (FOTO: Mycoteam)
Støv med metall: Boring i malt metall gir metall­spon (blålig) og maling (rødbrun). (FOTO: Mycoteam)
Skjeggkre: Skjeggkre­ansikt med mugg­sopp (grønlig) som vokser ut av kreet. (FOTO: Mycoteam)
Skjeggkre: Skjeggkre­ansikt med mugg­sopp (grønlig) som vokser ut av kreet. (FOTO: Mycoteam)

Støv er ikke bare støv

Hvor kommer støvet ditt fra? Et nytt mikro­skop kan gi enda mer nøyaktige svar på hva støv­dottene inneholder.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Kristin Cock i det oppdrags­fiansierte nyhets­byrået Newswire på oppdrag for Mycoteam:

– Støv er ikke bare støv. I støvet kan man finne svar på alt fra kvalitet på inne­miljø til om boligen inne­holder sopp eller fukt, eller det farlige stoffet asbest. En støv­prøve kan også fortelle om renholdet i boligen er godt nok, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i rådgivnings­selskapet Mycoteam.

Selskapet har nylig tatt i bruk et såkalt skanning­elektron­mikroskop som er unikt når det gjelder å analysere ekstremt små partikler.

– I tillegg til mikr­oskopet bruker vi en mikro­bølge­ovn som varmer støvet opp til 1000 grader. Alt det organiske i støvet forsvinner og vi sitter igjen med små partikler, for eksempel av asbest, som kan analyseres, sier Jenssen.

I tillegg tar mikro­skopet svært høy­oppløselige bilder som gjør det mulig å se nøyaktig hva en hybel­kanin består av.

– Jeg pleier å si, gi meg hybel­kaninen din, og jeg skal fortelle deg hvem du er, sier han.

Sannheten ligger i støvet

Bildene, som viser støvet ned i minste detalj, har også gitt de ansatte på laboratoriet et par overraskelser.

– Når vi har analysert bilder av sopp og råte, og skade­dyr som skjeggkre og midd, har vi fått informasjon vi ikke hadde fra før. For eksempel ser vi på et bilde at enkelte mugg­sopp sakte men sikkert spiser skjeggkre, sier Jenssen.

Også andre analyser har vist seg å gi nye, og overraskende svar.

– Tidligere har det vært vanlig å ta for gitt at svarte flekker på for eksempel vindus­karmen skyldes sopp. Gjennom element­analyse ser vi at det ikke er sopp, men små jern­partikler som stammer fra en vinkel­sliper eller sag. Det kan ha oppstått allerede da huset ble bygget, sier han.

Sjekke inneklima?

Fagsjef for inneklima i Astma- og Allergi­forbundet, Kai Gustavsen, mener mange ikke er klar over at de utsettes for dårlig luft enten hjemme eller på jobb. I lengden kan det være helse­skadelig.

– Dårlig inne­klima kan gi helse­plager og forverre situasjonen for de mest utsatte. Det er ikke bare personer som allerede har astma eller allergi som blir syke. Unge, friske mennesker kan også få plager dersom de oppholder seg i dårlig luft over tid, sier han.

Er du plaget av symptomer som tetthet i nese, lite overskudd eller at du er mye syk, anbefaler Gustavsen å få sjekket kvaliteten på inne­luften, gjerne ved å sende inn en støvprøve til et laboratorium.

Tape-testen

– For å ta en støv­prøve fester du en spesial­tape på en flate hvor det ligger støv, for eksempel på en dørkarm eller en hylle. Så sender du prøven til analyse, og etter et par dager får du svaret sier Mohn Jenssen i Mycoteam.

Prøvene gir sikre svar på om det er fukt­problemer og mugg­sopp i huset. De identifiserer også ulike støv­kilder, som bygge­støv, hus­støv eller industri­støv.

– Når du vet hva luften inne­holder er det enklere å kartlegge hva som må til for å bedre luft­kvaliteten. Oppdages sopp­sporer, eller enda verre, asbest i luften, må tiltak settes i verk. Viser prøvene store mengder hus­støv, er det på tide å finne fram vaske­bøtta, sier Jenssen.

Kilde: Støvet avslører deg, https://www.newswire.no/art/11263

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS