ISO 45001 omhandler rutiner for å få et godt og trygt arbeids­miljø. (Ill.: ISO)

ISO-sertifisert på arbeids­miljø

Recover Nordic AS er nå serti­fisert etter ISO 45001 for arbeids­miljø.

Publisert

Selskapet arbeider med opprydding og gjen­oppbygging etter brann-, vann- og miljøskader.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er tidligere sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og 14001 for miljø, og i årets revisjon ble omfanget utvidet til ISO 45001 for arbeidsmiljø, skriver sertifiserings­organet Kiwa Norge i en presse­melding.

Admini­strerende direktør i Recover, Vegar Kristoffersen, forteller at bakgrunnen for å velge ISO-sertifisering var ønsket om å få et kvalitets­stempel på miljø- og kvalitets­arbeidet.

- Recover har gjennomgått en trans­formasjon og en vekst de siste tre-fire årene, og vi har jobbet veldig grundig med prosessene våre. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet med å beskrive hvordan vi skal løse våre oppgaver på beste måte. Det har vært mye læring på tvers i hele organisasjonen, sier Kristoffersen, og fortsetter:

- Vi ville få inn en nøytral tredjepart som kunne dokumentere at de prosessene vi har iverksatt er i tråd med gjeldende standarder, og da valgte vi Kiwa som sertifiserings­organ. Vi startet med ISO-standardene for kvalitet og miljø, og nå i siste revisjon har vi supplert med ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Salgs- og markeds­direktør Espen Karsrud tilføyer at det også kommer krav om dokumentasjon fra kunder og partnere.

Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover, opplyser at Recover til neste år skal i gang med ISO 27001 for informasjonssikkerhet.

Les mer om sertifisering av ledelsessystemer (Kiwa)

Kilde: Fronter arbeids­miljø og bære­kraft i skade­sanerings­bransjen
https://www.kiwa.com/no/no/media/nyheter/fronter-arbeidsmiljo-og-barekraft-i-skadesaneringsbransjen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS