(Faksimile fra rapporten.)

RUT integrerer færre innvandrer­kvinner

Renholds­firmaer med mange RUT-oppdrag syssel­setter bare halv­parten så mange flyktning­kvinner som konven­sjonelle renholds­selskap.

Publisert

Det påviser nasjonal­økonomen Johanna Rickne i en ny rapport fra Stiftelsen Näringsliv och Samhälle. Det er det svenske renholds­bladet Rent & Facility Nordic som skriver dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sverige innførte RUT-fradrag i 2007, der halvparten av arbeids­kostnaden på tjenester i private hjem kan trekkes av på skatten (inntil et tak). Målet var blant annet å få flere til å arbeide «hvitt». Men fungerer RUT også som en integrerings­motor for å få innvandrere i jobb?

Ricknes rapport tyder ikke på dette. Den viser at den gruppen som oftest står lengst fra arbeids­markedet, nemlig kvinner med flyktning­bakgrunn, bare utgjør ca. 3 prosent av arbeids­kraften i renholds­byråer som har mange RUT-oppdrag (der RUT-oppdragene utgjør 20 prosent eller mer av omsetningen).

Tallet er det samme i privat sektor sett under ett. Derimot utgjør innvandrer­kvinner ca. 6 prosent av arbeids­kraften i konven­sjonelle renholds­byråer.

Kilde: RUT integrerar färre med flyktingbakgrund
https://www.cleannet.se/article/view/667499/rut_integrerar_farre_med_flyktingbakgrund

Rapporten finner du her: SNS Analys nr 56. Kvinnor med flykting­bakgrund i rutsubventionerade företag
https://www.sns.se/aktuellt/sns-analys-nr-56-kvinnor-med-flyktingbakgrund-i-rutsubventionerade-foretag/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Kvinner

med flyktning­bakgrunn utgjør 3,7 prosent av Sveriges befolkning mellom 18 og 65 år.

Det er en gruppe som møter store utfordringer på arbeids­markedet. Etter fem år i Sverige har 45-50 prosent av dem aldri vært i arbeid.

Det er en dobbelt så høy andel som blant menn med flyktning­bakgrunn eller kvinnelige innvandrere uten flyktning­bakgrunn.

Kilde SNS ANALYS nr 56

Powered by Labrador CMS