Svenskene får nå mulighet til å trekke fra på skatten arbeids­kostnader på inntil SEK 75 000 ved innkjøp av renholds­tjenester i hjemmet. (Ill.etter Colourbox)

RUT-fradrag tredobles

Den svenske riksdagen har i sitt stats­budsjett vedtatt å øke RUT-fradraget fra SEK 25 000 til 75 000 pr. person pr. år.

Publisert

Det melder det svenske renholds­bladet Rent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Samtidig beholdes det såkalte ROT-fradraget på SEK 50 000. RUT omfatter innkjøp av blant annet renholds­tjenester til hjemmet, mens ROT omfatter tjenester relatert til rehabilitering, ombygging og tilbygg i hjemmet. Det er kun arbeids­kostnader som dekkes, ikke materiell.

Egentlig er det også slik at RUT- og ROT-fradraget til sammen kan utgjøre SEK 75 000, med et tak for ROT på SEK 50 000.

Det skal utredes om antall tjenester som omfattes av RUT skal økes. Det skal også ses på muligheten for å gi et mer sjenerøst RUT-fradrag til eldre.

Kilde: Tredubblat RUT-avdrag i ny budget, https://www.cleannet.se/article/view/637795/tredubblat_rutavdrag_i_ny_budget

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RUT-fradrag

RUT er en forkortelse for Rengöring, Underhåll og Tvätt.

Begrepet RUT-fradrag brukes for å beskrive mulig­heten for å få skatte­fradrag ved kjøp av tjenester til hus­arbeid.

Eksempel på slike tjenester er rengjøring, barne­pass og hage­arbeid. Fradraget gis kun for arbeids­kostnadene.

http://www.rutavdrag.se/

Powered by Labrador CMS