Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke ønsker et skatte­fradrag for å stimulere flere forbrukere til å kjøpe renholds­tjenester hvitt. (Ill.etter Colourbox)

Ønsker norsk skattefradrag

Virke, NHO Service og Handel, Arbeidsmands­forbundet og LO ber igjen om at regjeringen utreder skatte­fradrag for renhold i hjemmet.

Publisert

Ifølge Dagens Næringsliv er det kun to prosent av renholds­tjenestene i forbruker­markedet som tilhører et hvitt marked. Virke og NHO anslår total­markedet til syv milliarder kroner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

DN skriver at forslaget blir avvist av Finans­departementet som hverken vil innføre eller utrede skatte­fradrag.

Sommeren 2018 ble det forbudt også for privat­personer å kjøpe renholds­tjenester fra andre enn virksom­heter som er registrert som godkjent i Arbeids­tilsynets renholds­register.

Virkes direktør Stein Johnsen kaller imidlertid dette forbudet for «symbolpolitikk», fordi forbudet ikke følges opp med økt kontroll. Arbeids­tilsynet har ikke mandat til å gå inn i private hjem.

Les mer: LO vil utrede skattefradrag for renhold hjemme, https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/lo-vil-utrede-skattefradrag-for-renhold-hjemme/

Toppen av et isfjell

Rett nok finnes det eksempler på at personer er dømt for å ha kjøpt renhold svart, men dette er unntak.

For første gang er en person dømt for å ha betalt svart for renhold i hjemmet – kvinne ble idømt 30 dagers betinget fengsel og 20 000 i bot. (17/9-2014)

Oslo-politiet øker bøtene for å bruke ulovlig arbeids­kraft, blant annet for svart renhold hjemme. (3/1-2019)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS