Forbunds­sekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeids­mands­forbund er sterkt bekymret over at antall tilsyn fra Arbeids­tilsynet i renholds­bransjen har stupt. (Foto: teh)

Bare fem grundige tilsyn i første kvartal

Arbeids­tilsynet har nesten stoppet opp med å føre grundige tilsyn med renholds­bransjen. Arbeidsmands­forbundet fortviler.

Publisert

I første kvartal i år har Arbeids­tilsynet utført bare fem grundige tilsyn i renholds­bransjen. Til sammen­ligning utførte tilsynet 119 slike tilsyn i fjor. I 2014 og 2015 var tallet for hele året over 300 tilsyn. Det skriver LO-organet FriFagbevegelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Dette er svært alvorlig og kan gjøre at tiår med arbeid for å gjøre bransjen seriøs, er bortkastet, sier Brede Edvardsen forbunds­sekretær i Norsk Arbeidsmands­forbund, som organiserer ansatte i renholds­bedrifter.

Direktoratet for Arbeidstilsynet fattet i fjor et vedtak om at allmenn­gjørings­ordningen bare skulle gjelde for uorganiserte bedrifter. En viktig del av Arbeids­tilsynets tilsyn går ut på å kontrollere lønns- og arbeids­vilkår i bedriftene. Tolkningen av forskriften betyr at tilsynet ikke skal kontrollere lønns- og arbeids­vilkår i bedrifter med tariffavtale. Norsk Arbeidsmands­forbund protesterte på vedtaket. De mente at det var en saks­behandlings­feil når direktoratet tolket en tariff­avtale uten å forhøre seg med arbeidstakersiden.

Kilde: Nesten ingen tilsyn i renholdsbransjen: – Det kan gjøre at tiår med arbeid for å gjøre bransjen seriøs, er bortkastet
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/nesten-ingen-tilsyn-i-renholdsbransjen--det-kan-gjore-at-tiar-med-arbeid-for-a-gjore-bransjen-serios-er-bortkastet-6.158.627694.4e9b005791

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fire typer tilsyn

Arbeids­tilsynet gjennomfører fire ulike former for tilsyn:

Den enkleste er postalt tilsyn, der de bare sender e-post og spør etter opplysninger.

Tilsyn på bakgrunn av tips og meldinger.

Uanmeldte tilsyn med svært begrenset tema.

Den fjerde formen for tilsyn er ordinære tilsyn der det kan gjennom­føres inter­vjuer med en eller flere, befaring og dokument­gjennomgang.

Det er den siste typen tilsyn som Arbeids­tilsynet har færre av i renholds­bransjen i første kvartal av 2019.

(FriFagbevegelse)

Powered by Labrador CMS