De regionale verne­ombudene for renholds­bransjen hadde et aktivt år i fjor, og ordningen fylte også fem år. (Faksimile fra RVO HRR Årsrapport 2018)

Fortsetter å hjelpe de uregistrerte

Mange av dem som får besøk av regionale verne­ombud, får i ettertid på plass en verne­tjeneste og et HMS-system som fungerer.

Publisert
RVO årsrapport 2018 for HRR-bransjene.

Det er én av mange erfaringer som kan leses ut av RVO-enes årsrapport for 2018, som nylig er publisert.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De regionale verne­ombudene for renholds­bransjen hadde kontakt med ialt 620 virksomheter i 2018. 204 av dem var ikke godkjent.

Gruppetreff

I tillegg til bedrifts­besøk og -kontakt, har renholds-RVO-ene har i 2018 gjennom­ført seks gruppe­veiledninger, spesielt rettet mot daglig ledere, verneombud og ­ansatte. Målet er å gi deltagerne grunn­leggende kompetanse i HMS-arbeid.

I tillegg har de arrangert seks verneombuds­samlinger i renholds­bransjen. Dette er en god arena for erfarings­utveksling og å bygge nettverk.

Starter opp i navnet

Renholds­bransjen preges av mange nyetab­leringer og virksomheter som etter kort tid opphører eller aldri starter aktiv renholds­drift, spesielt blant enkeltperson­foretak og små virksom­heter.

I RVO ordningens register er det nå registrert ca. 6000 renholds­virksomheter. Det reelle tallet kan være noe lavere, da mange av virksom­hetene som er registrert, ikke har aktivitet p.t.

Tall fra SSB per 01.01.2018 viser at antall renholds­virksomheter (NACE 81.21) med økonomisk aktivitet pr. 01.01.2018 er ca. 5100.

De fleste jobber i store selskap

Renholds­bransjen preges av store foretak som er organisert som AS/ASA. Om lag 90 prosent av arbeids­takerne er ansatt i aksje­selskaper.

Enkeltperson­foretak uten ansatte, det vil si virksom­heter med kun selvstendig nærings­drivende eller ikke aktiv drift, den dominerende organisasjons­form.

Fylte fem år i fjor

I mars 2018 var det 5 år siden 12 regionale verne­­ombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold startet sitt arbeid med å styrke verne­tjeneste og HMS-arbeidet i over­nattings-, serverings- og renholds­bransjen.

Siden oppstarten har RVO besøkt og vært i kontakt med over 8000 virksomheter i HRR bransjen.

Mye penger på bok

RVO-ordningen for HRR-bransjene hadde i 2018 et overskudd på 4,1 millioner, og det er opp­arbeidet en egen­kapital på over 38 millioner.

Vi i Renholdsnytt har merket oss at det i bransjen tidligere er blitt hevet kritiske røster til at det bygges opp en såpass stor egen­kapital. RVO-enes årsrapport gir signaler om at det kan bli aktuelt å sette ned avgifts­satsen for kommende år.

Mange betaler ikke

Det ble i 2018 sendt krav om avgift til 24 400 virksomheter, av disse var ca. 4000 nyregistrerte virksomheter.

Pr. januar 2019 er det, for avgifts­året 2018, innbetalt totalt kr 20 338 663 fra 16 808 virksomheter.

16 RVO-er

Pr. dags dato er det ansatt 16 regionale verne­ombud i HRR-bransjene, hvorav 7 innenfor renhold. De 7 har sitt kontorsted i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien, Kristiansand, Moss og Oslo. Se oversikt her

Kilde: Årsrapport 2018, https://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2018/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS