Nå blir det konkurranse rundt INSTA 800-sertifisering. Fra venstre Georg Blomberg og Lena Furuberg fra BFC, og Gry Momrak Hedberg og Anita Mari Hansen fra DNV GL.

Nytt sertifiserings­organ for INSTA 800

DNV GL starter person­sertifisering i NS-INSTA 800 i samarbeid med Bygg & Facility Consult AS.

Publisert

SINTEF har vært eneste sertifiserings­organ for kunnskaps­nivå 3 og 4 i NS-INSTA 800. Nå får de konkurranse av DNV GL, som har besluttet å tilby person­sertifisering etter nivå 3 og 4 og oppdatering. Dette etter fore­spørsel fra Bygg & Facility Consult AS.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi jobber kontinuerlig for å få på plass sertifiserings­ordninger der det er etter­spurt eller et behov i markedet, sier Anita Mari Hansen og Gry Momrak Hedberg, tjenste­ansvarlige for person­sertifisering i DNV GL.

Sammen med gruppe­leder Kristin Morisbak har de tre samarbeidet med selskapet Bygg & Facility Consult AS (BFC) for å få på plass DNV GL som sertifiserings­organ for sertifisering iht. NS-INSTA 800.

– Vi ser frem til å tilby denne tjenesten som en del av vår sertifiserings­portefølje. Dette er et spennende område der vi ønsker å bidra til kvalitets­sikring og kompetanse­heving i tett samarbeid med vår sertifiserings­komitè og BFC, sier de.

Oppbygging av kompetanse

Prosessen begynte ved at Bygg & Facility Consult høsten 2018 tok initiativ overfor DNV GL. BFC, ved Georg Blomberg og Lena Furuberg, mener det gir ekstra tyngde at en stor aktør som DNV GL har besluttet å bli med i denne prosessen.

– Vi har registrert at det har vært et stort ønske i renholds­bransjen å få inn enda et sertifiserings­organ, sier Blomberg.

– Vi tror konkurransen vil bidra til å utvikle renholds­bransjen videre, sier Furuberg.

Du kan lese mer om denne nyheten i papirutgaven av Renholdsnytt (nr. 2/2019), som utkommer 8. mai.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bakgrunn

Bygg & Facility Consult er ett av to norske selskap som avholder sertifiserings­kurs i INSTA 800 kunnskaps­nivå 3 og 4 og ett av tre som holder oppdaterings­kurs.

Etter endt kurs og bestått eksamen har man kunnet søke SINTEF Certification om person­sertifisering. Nå kan man alternativt søke slik sertifisering hos DNV GL etter gjennomført kurs og eksamen hos BFC AS.

Hensikten med sertifisering er å dokumentere at brukeren har den nødvendige kunnskap for å arbeide med rengjørings­standarden NS-INSTA 800-1 på riktig måte.

Standardens del 2 stiller krav om at kunnskap etter de to høyeste INSTA-nivåene, 3 og 4, skal dokumenteres gjennom sertifikater som er utstedt av et tredje­parts sertifiserings­organ.

Powered by Labrador CMS