På medlems­møtet ønsker Ren Fordel å sette på dags­orden utfordringer som bransjen lenge har slitt med, nemlig pris­press og konkurranse­vridning.

Vil belyse ekskludering i renholds­bransjen

Ren Fordel inviterer til åpent medlems­møte 20. juni i Oslo. Tema: Anbud som ekskluderer små og mellom­store bedrifter.

Publisert

Det inviteres til debatt og workshop rundt tema som pris­presset i renholds­bransjen og konkurranse­vridning i forbindelse med åpne anbudsrunder – der man formelt går ut med eksklusjon av små og mellom­store bedrifter. WorkShop skal få frem hva Ren Fordel kan gjøre videre med slike forhold og den utfordringen dette er for bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ren Fordel ønsker på denne måten å samle medlemmer og interesserte for å ta tak i utfordringer som bransjen lenge har slitt med, nemlig prispress og konkurranse­vridning.

Medlemmer av Ren Fordel har brakt på bordet utspill fra den siste tiden, hvor man bl.a. opplever at en offentlig etat går ut i en åpen konkurranse og ber om pris fra lands­dekkende leverandører. Med det ekskluderer en små og mellom­store bedrifter. Dette er rett og slett «ikke greit», mener Ren Fordel.

Resultatet av works­hopen vil danne grunnlaget for hva Ren Fordel nå gjør videre med konklusjonene.
Bli med og forme utviklingen i bransjen - for morgen­dagens virksomhet.

Sted: Clarion Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, 0272 Oslo

Tidspunkt: 20. juni 09.00 – 12.00.

Pris kr 150. Påmelding på link under.

https://renfordel.no/fagomrader/arrangementer/%C3%A5pent-medlemsm%C3%B8te

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS