61 av renholderne som tidligere var ansatt i Forsvars­bygg (bildet viser deres hoved­kvarter i Oslo) ønsker saken sin prøvd i Høyesterett.

Forsvars-renholdere kjemper videre

Lagmanns­retten ga ikke medhold i at 61 renholdere fra Forsvarsbygg skulle få med seg AFP-opp­tjeningen. Nå ankes saken til Høyesterett.

Publisert

Den 14/6-2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med at 61 renholdere som gikk fra Forsvaret til ISS som følge av en konkurranse­utsetting, skulle få beholde særalders­pensjonen og oppsigelses­fristen sin, men ikke få med seg AFP-opptjeningen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Både arbeids­giver­siden ved ISS / NHO og arbeids­taker­siden ved NTL / NAF / LO har besluttet å anke til Høyesterett. Det er imidlertid ikke avgjort om saken blir tillatt ført for Høyesterett. Det melder LO-organet FriFagbevegelse

De 61 renholderne var organisert i Norsk Tjeneste­manns­lag (NTL) den gang de hadde Forsvars­bygg (dvs. staten) som arbeids­giver. De er i dag i Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF), som organiserer mange renholdere i privat sektor.

Flere detaljer i saken hos FriFagbeveglse:
Forsvarsrenholderne kjemper videre mot ISS for AFP-millionen. Nå ankes saken til til Høyesterett
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/forsvarsrenholderne-kjemper-videre-mot-iss-for-afpmillionen-na-ankes-saken-til-til-hoyesterett-6.158.652797.77ca4a2963

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS