Mange offentlige anbud kan stille ofte krav som gjør at små- og mellomstore bedrifter ikke engang får delta i konkurransen. (Ill. etter Colourbox)

– Ekstremt viktig at også SMB-er får levere til store kunder

Men Norge er en nordisk jumbo når det gjelder SMB i offentlige anskaffelser. Det mener Jørund Rytman i SMB Norge.

Publisert

– Det offentlige kjøper hvert år varer og tjenester for over 500 milliarder kroner og det er klart at det er ekstremt viktig at også små og mellom­store bedrifter får levere til store kunder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det sier Jørund Rytman, leder for politikk og samfunns­kontakt i SMB Norge, til nettstedet Anbud365.

En oversikt som er utført av Europa­kommisjonen, om andel tilbud i offentlige anskaffelser over EØS-terskelverdi, viser at:

  • andelen av kontrakter som vinnes av SMB-er i Norge er ca. 44 prosent.
  • andelen av tilbud der leverandøren er en SMB i Norge er ca. 40 prosent.

På begge indikatorene havner Norge nederst i Norden.

– Det offentlige skal ikke stille unødvendige krav til å kunne delta i en offentlig konkurranse, oppfordrer Rytman.

Kilde: SMB Norge: Ekstremt viktig at SMB også får levere til store kunder
https://www.anbud365.no/regelverk/smb-norge-ekstremt-viktig-at-smb-ogsa-far-levere-til-store-kunder/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS