Faksimile fra Sykehus­innkjøp HF og Øystein Fykse, Helse Bergen.

Tester dynamisk innkjøps­ordning

Sykehus­innkjøp HF utprøver nå en ordning som skal gi raskere og mer fleksible innkjøp, og der forhånds­kvalifiserte leverandører konkurrerer fortløpende.

Publisert

Den dynamiske innkjøps­ordningen har ikke vært benyttet i spesialist­helsetjenesten tidligere, skriver helse­foretaket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men etter at andre offentlige virksom­heter har meldt om gode resultater ved å bruke ordningen, har Sykehus­innkjøp valgt å teste dette ut i sin divisjon i vest.

Konkurrerer fortløpende

Dynamisk innkjøps­ordning er en heldigital måte å gjennom­føre innkjøp på. I vanlige anbuds­konkurranser konkurrerer leverandørene om ramme­avtaler som gjerne varer over flere år.

Gjennom den dynamiske innkjøps­ordningen åpnes det derimot opp for at leverandører fort­løpende kan konkurrere om mindre avtaler.

– Ordningen fungerer slik at leverandørene må gjennom en kvalifiserings­runde for å få lov å delta videre. De leverandørene som oppfyller de kravene som blir satt på forhånd, kan da bli med videre og fortløpende konkurrere om mindre avtaler, forklarer Friedemann Starck, som er avdelings­leder for medisin­teknisk utstyr (MTU) og laboratorie­utstyr i Sykehus­innkjøp HF, divisjon vest.

Gir større fleksibilitet

Når sykehusene har behov for produkter eller tjenester innenfor feltet man benytter dynamisk innkjøps­ordning, gjennomfører de fort­løpende mindre konkurranser mellom de forhånds­kvalifiserte leverandørene. Det settes da korte tilbuds­frister på minimum 10 dager for leverandørene.

– Fordelen med denne måten å gjøre innkjøp på, er at anskaffelsene kan gjøres enklere og raskere. For sykehusene ligger det også en større fleksibilitet i ordningen til å skaffe spesifikke produkter som man ønsker. Vi ser derfor at ordningen særlig kan være nyttig innen medisin­teknisk utstyr, forteller Starck.

Erfaringene fra andre offentlige virksom­heter viser at man klarer å få gode priser også gjennom dynamisk innkjøps­ordning.

– Man mister selvsagt noe innkjøps­volum kontra en større ramme­avtale. Men samtidig forplikter man seg ikke til avtaler som varer over flere år. Dette gir en mulighet til å følge markeds­prisen på produktene tettere, forklarer Starck.

Muligheter for samarbeid

Foreløpig er det bare divisjon vest som har begynt å teste ut dynamisk innkjøps­ordning i Sykehus-innkjøp HF. Men avdelings­leder Friedemann Starck tror den nye metoden man nå tar i bruk, også kan bli et verktøy for å samordne anskaffelser i helse-Norge.

– Når vi i vest har etablert en dynamisk innkjøps­ordning innenfor et felt, er det fullt mulig for helse­foretak i hele landet å gjøre innkjøp via denne ordningen. Hvis andre divisjoner i Sykehus­innkjøp også tar i bruk ordningen, vil også helse­foretakene i vår region kunne bruke disse, sier Starck, og legger til:

– Å gå sammen om prosjekter og benytte den dynamiske innkjøps­ordningen er også mindre forpliktende enn å gå sammen om ramme­avtaler som varer over flere år. Dermed vil man kanskje også kunne bygge ned terskelen for mer samarbeid mellom regionene.

Kilde: Sykehus­innkjøp HF tester ut dynamisk innkjøps­ordning, side 9 i Sykehus­innkjøps Årsapport for 2018
https://sykehusinnkjop.no/nyheter/les-sykehusinnkjops-arsrapport-for-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS