Faksimile fra Sykehus­innkjøp HF.

Kan spare over 30 mill. årlig

Femårig nasjonal avtale på vaskeri­tjenester kan gi syke­husene 160 millioner i besparelse over fem år.

Publisert
Årsrapport 2018 fra Sykehus­innkjøp HF.

For første gang har norske sykehus inngått en nasjonal avtale på vaskeri­tjenester, noe som kan gi sykehusene betydelige innsparelser.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette fremkommer i den nylig utgitte Årsapport 2018 fra foretaket Sykehus­innkjøp HF, som utøver en spesialisert innkjøps­tjeneste for spesialist­helsetjenesten.

– Det er første gang helse-Norge har koordinert dette i én felles anskaffelse på nasjonalt nivå. Det er ikke hver dag vi gjør dette i denne størrelses­ordenen, sier innkjøps­direktør varer og tjenester, Ole-Magne Kleven i Sykehus­innkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester.

Vaskeritjeneste­anskaffelsen for norske sykehus ble satt i gang vinteren 2017. Anskaffelsen har omfattet leie og vask av helse­tekstiler som pasient- og flattøy, i tillegg til tøy til ansatte.

Anskaffelsen har nå munnet ut i totalt 11 delkontrakter med en samlet kontrakts­verdi på rundt to milliarder kroner for hele kontrakts­perioden.

Et positivt aspekt, i tillegg til de økonomiske sidene, er at kontraktene er brutt ned i lokale og regionale avtaler for å stimulere konkurranse og lokale leverandør­markeder.

Kilde: Kan spare 160 millioner på ny vaskeri­avtale, side 18-19 i Sykehus­innkjøps Årsapport for 2018
https://sykehusinnkjop.no/nyheter/les-sykehusinnkjops-arsrapport-for-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Avtalens varighet er fem år, med mulighet for forlengelse på 1+1+1 år. Ialt er det 11 avtaler på vaskeri­tjenester.

 1. Helse Sør-Øst RHF 1: OUS HF / Nor Tekstil AS
 2. Helse Sør-Øst RHF 2: Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Sunnaas Sykehus HF / Nor Tekstil AS
 3. Helse Sør-Øst RHF 3: Sykehuset i Telemark HF og Sørlandet Sykehus HF / Nor Tekstil AS 
 4. Helse Sør-Øst 4: Diakon­hjemmet Sykehus / Nor Tekstil AS
 5. Helse Midt-Norge 1: St. Olavs Hospital HF og Nord-Trøndelag HF / Storvask AS
 6. Helse Midt-Norge 2: Helse Møre og Romsdal / Nor Tekstil AS
 7. Helse Nord 1: UNN HF / Nor Tekstil AS
 8. Helse Nord 2: Nordlands­sykehuset / Nor Tekstil AS
 9. Helse Nord 3: Helgeland Industrier AS
 10. Helse Nord 4: Finnmarks­sykehuset HF / Nor Tekstil AS
 11. Helse Vest 1: Helse Fonna HF / Nor Tekstil AS

Kontakt­personer for avtalene hos Sykeinnkjøp er Marit Slungård og Bergljot Mikkelsen.

https://sykehusinnkjop.no/avtaler/vaskeritjenester

Powered by Labrador CMS