– Direktoratet [for Arbeidstilsynet] sier at Renholds­overenskomsten ikke gir rett til betaling mellom oppdrag. Dette er ikke riktig, sier Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmands­forbund (arkivfoto).

ATIL avgjorde tariff-tvist på egen hånd

Arbeidsmands­forbundet er fortørnet over at Arbeids­tilsynet har fattet en beslutning om renholds­overenskomsten uten å legge den fram for forbundet.

Publisert

Direktoratet for Arbeidstilsynet har bestemt at allmenn­gjøringen av renholds­overenskomsten bare skal gjelde for uorganiserte bedrifter. Det melder fagforenings­organet FriFagbevegelse.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

25. oktober i fjor var Arbeids­tilsynet på uanmeldt tilsyn blant renholderne på kjøpesenteret Solsiden i Trondheim. De fant at ansatte i Mint Renhold ikke fikk lønn for tida de brukte mellom arbeids­oppdragene, og heller ikke betaling for transporten. Arbeids­tilsynet i Midt-Norge påla derfor bedriften å betale for den tiden det tar å reise mellom to jobber.

Dette ble påklaget Mint Renhold. Klagesaken ble behandlet av Direktoratet for Arbeidstilsynet. 13. mars i år innhentet disse ytterligere kommentarer fra NHO Service og Handel, men ikke fra den andre parten i tariff­avtalen, Arbeidsmands­forbundet.

– Arbeidstilsynets vedtak er fattet på feil grunnlag. Direktoratet har tolket en tariff­avtale uten å legge den fram for oss for uttalelse. Dette er en grov saks­behandlings­feil, sier forbunds­sekretær i Norsk Arbeidsmands­forbund, Brede Edvardsen til FriFagbevegelse.no.

Norsk Arbeidsmands­forbund er part i Renholds­overenskomsten.

– Dessuten er konklusjonen i vedtaket feil. Direktoratet sier at Renholds­overenskomsten ikke gir rett til betaling mellom oppdrag. Det er ikke riktig, sier Edvardsen, som lover at forbundet kommer til å ta opp saken politisk.

Kilde: Arbeidstilsynet avgjorde tariff-tvist uten å spørre fagbevegelsen, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/arbeidstilsynet-avgjorde-tarifftvist-uten-a-sporre-fagbevegelsen-6.158.582160.6171194d46

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS