I januar bytter Labolytics' dyrknings­filmer for hygiene og produkt­kontroll navn fra SanitaKun (tidl. RidaCount) til MC-Media. (Foto: Labolytics)

Biomarkør skifter navn

Labolytic opplyser at kontakt­platene som vaskeriene bruker til mikro­biologisk kontroll bytter navn. I tillegg er inkubasjons­tiden økt til 3 døgn på 30 grader.

Publisert

Kontakt­platene skifter navn fra SanitaKun (tidl. RidaCount) til MC-Media. Det blir også nytt design på esker og poser. Det er Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For en stund tilbake ble kontakt­platene endret til «AC Plus», noe som med­fører en inkuba­sjonstid på 3 døgn +/- 3 timer i stedet for 2 døgn, som det var før. I tillegg vil inku­basjon over flere døgn gi flere bakterie­kolonier. Bakterie­koloniene som vokser opp/blir synlige etter ca. 5 døgn er melkesyre­bakterier.

NVK under­streker betydningen av å ha kontroll på hvor lenge platene dyrkes i inkubatoren: Dyrkes platene mindre enn 3 døgn vil det være en risiko for at bakterie­koloniene ikke blir synlige, noe som vil medføre at vaskeriet ikke oppdager forurensning som medfører krav til tiltak. Platene skal heller ikke dyrkes mer enn 5 døgn, da det vil begynne å vokse melkesyre­bakterier.

Navneskiftet skjer i januar. Labolytic informerer om at best­selgeren TOTALKIM samtidig erstattes av hurtig­testen AC Plus, en «hurtig» test med enda raskere avlesningstid. De oppfordrer til å lese paknings­vedlegget nøye.

Mer info fra NVK: Sanita-kun skifter navn til MC-Media, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/544

Mer info fra Labolytic: SanitaKun skifter navn til MC-Media, https://labolytic.no/aktuelt/sanitakun-skifter-navn-til-mc-media

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS