De som jobber i service­yrker og våte yrker er spesielt utsatt for arbeids­relaterte hudplager. (Ill.foto: Colourbox)

Forebygg hudplager!

Statens arbeids­miljø­institutt har laget postere og info-materiell om hudplager hos bl.a. renholdere. Kan lastes ned gratis.

Publisert
Poster. (Viden­center for Allergi)

STAMI har lenge forsket på arbeids­relaterte hud­sykdommer, og via deres nettside kan du finne nyttig informasjons­materiell om hvordan du rent praktisk kan fore­bygge mot hud­plager på arbeids­plassen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdere er, som mange vil vite, en typisk risiko­gruppe og studier viser at hudproblemer i arbeid kan fore­bygges med tiltak som fjerner eller reduserer yrkes­eksponeringer.

– Faktisk er arbeids­relaterte hud­sykdommer blant de hyppigste og mest kostbare arbeids­betingede syk­dommer i hele Europa. Siden utfordringene er de samme på tvers av lande­grenser, ble det nylig definert europeiske standarder for fore­bygging av arbeids­relatert hudsykdom, forteller Jose Hernán Alfonso, overlege ved STAMI.

– Opplæring om risiko­faktorer og fore­bygging av arbeids­relaterte hud­problemer, riktig bruk av hansker og fuktighets­krem er eksempler på tiltak som kan bidra til fore­bygging, fortsetter han.

Forsker på hudplager

Alfonso forsker på hudplager, og ledet gruppen som arbeidet med å definere de europeiske standardene for fore­bygging og diagnostisering av arbeids­relaterte hud­sykdommer.

Et prosjekt STAMI har vært samarbeids­partner i, er prosjektet «Sunne hender», der målet var å bidra til at renholdere og frisører får økt kunnskap om hvordan de skal ta vare på hendene sine. Riktig hånd­pleie og hanske­bruk var viktige moment i opplæringen.

STAMI har også i sam­arbeid med Fagforbundet bidratt til utvikling av et nett­basert kurs som kan brukes som praktisk opplæring om fore­bygging av arbeids­relatert hudsykdom.

Sjekk din hud for tidlige tegn på hudplager

Eksem er den vanligste arbeids­relaterte hud­sykdommen i Norge, og verden for øvrig, men tidlig diagnose hjelper til med å unngå at hud­problemene blir langvarige. Tidlig tegn på eksem er rødhet, tørr hud og kløe som kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing.

Den beste måten å finne ut av om hud­plagene er yrkes­relaterte, er om de oppstår i forbindelse med hud­eksponeringer på jobb og blir verre når man er på jobb – og bedre i helger eller i for­bindelse med ferie eller syke­fravær.

For å unngå at hud­problemene blir lang­varige, er det viktig at ansatte som opplever slike problemer tar kontakt med bedrifts­legen på et tidlig tidspunkt. Utredning av arbeids­relatert hånd­eksem krever ofte samarbeid mellom hudlege, arbeids­medisiner, fastlege og bedriftslege.

Kilde: Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager? https://stami.no/hvordan-forebygge-arbeidsrelatert-eksem/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fakta om hudplager

Nærmere tolv prosent av yrkes­aktive nordmenn – drøyt 310 000 personer – oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem (ca 67 000) personer jobben som eneste eller delvis årsak.

I 2016 var det i over­kant av 10 000 lege­meldte sykefraværs­tilfeller på 17 dager eller mer med hud­diagnoser. Hudplager berører mange arbeids­takere, og forskning viser at yrkes­eksponering bidrar både til hud­plager og langtids­sykefravær.

For menn er hud­kontakt med rengjørings­midler og avfall viktige risiko­faktorer for langtids­sykefravær, mens hud­kontakt med vann er en viktig risiko­faktor blant kvinner.

Med riktige tiltak på arbeids­plassen kan flere utsatte arbeids­takere få hjelp til å forebygge sine hudplager.

Kilde: Jose Hernán Alfonso, overlege ved STAMI

Powered by Labrador CMS