Britiske forskere har lagt penger under mikroskopet. (Ill.foto: Colourbox)
Britiske forskere har lagt penger under mikroskopet. (Ill.foto: Colourbox)

Slemme bakterier florerer på penger

Det er ikke bare kriminelle som trives med skitne penger. Det gjør også bakterier, har britiske forskere funnet ut.

Publisert

Dr. Paul Matewele er professor i mikro­biologi ved London Metro­politan University, og sammen med sine studenter har han undersøkt et tilfeldig utvalg av mynter og sedler, i alle valører. Dette ble studert under kontrollerte laboratorie­forhold over et tidsrom på åtte uker, melder renholds­bladet ECJ.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nitten ulike bakterie­slag ble funnet på britiske mynter, plastsedler og papirsedler. To av dem var resistente for anti­biotika, Staphylo­coccus aureus (MRSA) og Entero­coccus faecium (VRE). Også listeria ble funnet.

Ifølge dr. Matewele var det overraskende å finne så mange mikro­organismer på metall, et materiale man normalt ikke forventer at bakterier skal overleve på. Men bakteriene hadde tilpasset seg omgivelsene, slik at også myntene ble et ynglested for skadelige bakterier.

- Folk med nedsatt immun­forsvar er nok de som vil løpe den største risikoen ved å håndtere skitne penger, sier han.

- Så hvis du besøker en pasient som kan være sårbar overfor infeksjoner, kan du utilsiktet overføre resistente bakterier til denne personen.

Studien ble gjennomfør i samarbeid med money.co.uk

Kilde: 'Life threatening' bacteria found on our money, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/life-threatening-bacteria-found-on-our-money

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS