Master­oppgaven konkluderer med at man kan spare mye på vaskeri- og kjemi­kostnader. (Ill.foto: Colourbox)

Tørt renhold kan gi store besparelser

En østerriksk master­oppgave viser at 6 dager tørt og 1 dag vått renhold gir trygt sykehus­renhold.

Publisert

Robert Kneissel har nylig gjennomført en master­grads­oppgave om sykehus­renhold, melder det det østerriske magasinet Reinigung Aktuell.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det østerrikske lovverket har detaljerte beskrivelser av hvordan desinfisering bør foregå, men i likhet med Norge sies det fint lite om selve rengjøringen.

De retnings­linjene for sykehus­renhold som finnes, er ikke særlig detaljerte og er stort sett utarbeidet av hygiene / renholds­avdelingene på det enkelte sykehus.

Kneissel opplyser at Tyskland er i ferd med å utvikle en DIN-standard for sykehus­renhold. Alt i alt ga dette ham ideen til master­oppgaven.

Tørt renhold holder

Kneissel har undersøkt hvorvidt hygienisk trygg rengjøring i pasientrom og korridorer kan gjennom­føres uten eller med kun litt kjemikalier – dvs. tørt renhold i pasient­rommene og diamantpad uten kjemi i korridorene.

Han har utført prøve­takings­tester ved Landes­klinikum Lilienfeld (sykehuset i Lilienfeld) og fått evaluert dem i akkrediterte laboratorier, og i noen tilfeller i tillegg med Lumitester, en hurtig bakterie­tester.

Testene viste at de nye rengjørings­metodene oppfylte kravene til bakterie­reduksjon som er stilt i hygiene­forskriftene.

Hygiene var skeptisk

Ved sykehuset i Lilienfeld brukes 300 mopper daglig, som må transporteres til et vaskeri og så tilbake igjen. Dette tar tid og belaster miljøet.

Og mens renholderne var positive til de nye metodene, tok det litt tid før hygiene­personalet turte å godkjenne de nye metodene, fordi de jo sitter med ansvaret hvis noe går galt.

Derfor måtte Kneissel argumentere for å få gjennom­slag for forsøket. I Tyskland fantes det heldigvis allerede en bachelor­oppgave om rengjøring med kun vann og med diamantpad, som viste en betydelig reduksjon i bakterie­mengden i høytrafikk­områder som ble rengjort 20-25 ganger om dagen. Kneissel argumenterte også for at det uansett ikke er nødvendig – og heller ikke mulig – å gjøre en overflate full­stendig bakteriefri, selv om du rengjør den ti ganger på rad. Selv om du desinfiserer, kan overflater aldri blir 100 prosent bakteriefrie.

Krever opplæring og oppfølging

I Kneissels forsøk ble det utført tørt renhold i pasient­rommene seks ganger i uken og én dag med vått renhold, mens gulvflater ble tatt med maskin med diamantpad og rent vann istedenfor kjemi.

Renholderne fikk opplæring i de nye metodene og Kneissel fulgte opp i gjennom­snitt hver tiende dag.

Bakterie­mengden ble målt etter rengjøring. Den viste seg å være den samme med gammel og ny metode. Tørre kluter har så god heft at de drar med seg bakteriene i smuss. Heller ikke rent visuelt ga den nye metoden noe dårligere resultat.

Kan spare inn mye

Kneissel anslår at de to nye metodene har potensial for å innspare nærmere 700 000 norske kroner på det relativt lille sykehuset i Lilienfeld – med sine 150 senger. Men det er viktig at renholderne får god opplæring og er motiverte for den nye metoden.

Er det flekkvis veldig skittent, bør du fortsatt rengjøre vått. Men forbedringen var uansett stor: På den testede renholds­stasjonen kunne de gå ned fra 35 mopper om dagen til maksimalt 5.

Kilde: Die Einsparung ist enorm, http://www.reinigung-aktuell.at/die-einsparung-ist-enorm/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Masteroppgaven

Robert Kneissel avla sin master­oppgave ved Donau-Universität Krems.

Den heter «Ökologische und ökonomische Reinigung im Krankenhaus unter Berücksichtigung der notwendigen Hygieneaspekte.», noe vi kan oversette til: «Økologisk og økonomisk sykehus­renhold, som tar den nødvendige hygiene i betraktning».

Oppgaven er utgitt i en bok som kan kjøpes for 36,90 euro hos Akademiker­Verlag.


Robert Kneissels master­oppgave om tørt renhold i sykehus. (Foto: Akademiker­Verlag)

 

Powered by Labrador CMS