Tyske forskere mener spritingen er like god eller mer effektiv om du gnir i 15 sekunder heller enn i 20-30. (Ill.foto: Colourbox)
Tyske forskere mener spritingen er like god eller mer effektiv om du gnir i 15 sekunder heller enn i 20-30. (Ill.foto: Colourbox)

Bedre resultat med kortere spriting

Håndvask i alko­hol kan gi bedre resultat dersom du halverer den gnukke­tiden som anbefales av WHO.

Publisert

Håndvask i alkohol er utbredt i helse­vesenet fordi det er raskt. Nå tyder euro­peisk forskning på at resultatet kan bli bedre hvis du gnir hendene i bare halvparten så lang tid som verdens helse­organisasjon (WHO) anbefaler. Det melder tidsskriftet ECJ.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dagens anbefaling er å gni hendene i mellom 20 og 30 sekunder. Mange synes dette er upraktisk lenge i en travel hverdag.

Forskere ved universitets­sykehuset i Greifswald i Tyskland har under­søkt effekten av å kutte vaskingen ned til 15 sekunder.

Etter å ha testet 10 kommersielt til­gjengelige hånd­desinfeksjons­metoder oppdaget de at samtlige ga lik eller bedre effektivitet da de kun ble brukt i 15 sekunder, sammen­lignet med 30. Anti­mikro­bielle målinger var de samme i begge tilfeller.

Det viste seg også at helse­personellet vasket seg oftere når det bare tok 15 sekunder.

Kilde: Shorter hand sanitiser use may be more effective, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/shorter-hand-sanitiser-use-may-be-more-effective

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS