8,9 millioner smittes i euro­peiske helse­institusjoner

Norske sykehus ligger bedre an enn det euro­peiske gjennoms­nittet, mens sykehjem ligger dårligere an.

Publisert

Forekomsten av såkalt «helsetjenesteassosierte infeksjoner» i europeiske sykehus og helse­institusjoner for eldre er estimert til 8,9 millioner per år. Det viser ny studie fra det europeiske smitte­vern­byrået ECDC.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Helsetjeneste­assosierte infeksjoner skyldes opphold eller behandling i en helse­institusjon. Slike infeksjoner har store økonomiske kostnader og påfører pasienter og beboere lidelse, og i verste fall død.

Beregninger fra ECDC viser at helse­tjeneste­assosierte infeksjoner i sykehus utgjør en større byrde (helsetaps­justerte leveår) enn alle andre smitt­somme sykdommer som overvåkes i EU/EØS-landene.

Stor europeisk undersøkelse

Estimatet på 8,9 millioner helse­tjeneste­assosierte infeksjoner per år baserer seg på data fra den euro­peiske punkt­prevalens­undersøkelsen som ble gjennomført i 2016-2017.

Undersøkelsen inkluderte 310 755 pasienter fra 1209 sykehus i 28 europeiske land, og 102 301 beboere fra 1788 helse­institusjoner for eldre i 24 land. Norge deltok med data fra de nasjonale prevalens­undersøkelsene i sykehus og sykehjem høsten 2017.

Helse­infeksjoner bør fore­bygges

Den europeiske punkt­prevalens­undersøkelsen viser at 6,7 prosent av pasientene i euro­peiske sykehus hadde en helse­tjeneste­assosiert infeksjon på under­søkelses­dagen. Tilsvarende tall for beboere i helse­institusjoner for eldre var 4,2 prosent.

Andelen pasienter i norske sykehus med minst én helse­tjeneste­assosiert infeksjon var 1,4 prosent­poeng lavere enn gjennom­snittlig andel i EU/EØS, mens den i sykehjem var 1,0 prosent­poeng høyere. Det antas at mer enn halv­parten av de helse­tjeneste­assosierte infeksjonene kan forebygges.

– For å forebygge slike infeksjoner i norske helse­institusjoner, må de ha nødvendige smitte­vern­tiltak på plass, sier avdelings­direktør Hanne-Merete Eriksen i Folkehelse­instituttet.

Flere infeksjoner fører til mer antibiotikabruk

Helse­tjeneste­assosierte infeksjoner krever ofte behandling med anti­biotika. Det kan føre til utvikling av antibiotika­resistens hos bakterier.

Den europeiske punkt­prevalens­undersøkelsen viser at 1 av 3 pasienter i sykehus og 1 av 20 beboere i sykehjem fikk minst ett anti­biotikum på under­søkelses­dagen. Omtrent 30 prosent av fore­skrivningene til behandling i sykehus, var til behandling av helse­tjeneste­assosierte infeksjoner.

– Ved å forebygge helse­tjeneste­assosierte infeksjoner bidrar en også i arbeidet med å forebygge antibiotika­resistens, sier Eriksen.

Kilde: Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en stor helsetrussel, https://www.fhi.no/nyheter/2018/helsetjenesteassosierte-infeksjoner-utgjor-en-stor-helsetrussel/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS