Allmenn­gjort minstelønn i renholdsbransjen fra og med 1/12-2018 skal være kroner 181,43 og ikke 180,43. (Ill. etter Colourbox)
Allmenn­gjort minstelønn i renholdsbransjen fra og med 1/12-2018 skal være kroner 181,43 og ikke 180,43. (Ill. etter Colourbox)

Ny minstelønn i renhold kr 181,43

NAF og NHO Service og Handel gjør oppmerksom på en feil i allmenn­gjøringens grunn­lønns­sats. Den skal være kroner 181,43 og ikke 180,43 pr. time

Publisert

De to partene skriver dette i en felles uttalse av 21/11-2018, der de viser til tariff­nemndas vedtak av 11.10.2018 om fortsatt delvis allmenn­gjøring av tariff­avtalen for renholds­bedrifter, samt tilhørende forskrift.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nemnda har forut for sitt vedtak vurdert spørsmålet om hvilken lønns­sats som bør legges til grunn i forskriften, og kommet til at det er overens­komstens grunn­lønns­sats som bør legges til grunn. Denne satsen er fra 1. mai 2018 på kroner 181,43, og ikke 180,43 som det står i forskriften.

Det hele beror trolig på en skrivefeil, og de to partene ber om at for­skriften rettes tilsvarende.

Den allmenn­gjorte minste­lønns­satsen gjelder fra 1. desember 2018.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overens­komst for Renholds­bedrifter 2018–2020 mellom Nærings­livets Hoved­organisasjon og NHO Service og Handel på den ene side og Lands­organisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmands­forbund på den annen side.

Powered by Labrador CMS