Lønn var en gjenganger i 2017. Her er noen av de andre, mest leste, sakene på Renholdsnytt.no i fjor.
Lønn var en gjenganger i 2017. Her er noen av de andre, mest leste, sakene på Renholdsnytt.no i fjor.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2017

Lønn ble både det heteste temaet og mest leste enkeltsak på vår nett­side i fjor. Populært var også Virkes standard­kontrakt, planter for inneluft og diverse oppkjøp av mellom­store byråer.

Publisert

Vi ønsker våre lesere et godt nytt 2018 og takker alle som har fulgt oss trofast gjennom lang tid – pluss alle nye lesere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Som i fjor har vi funnet fram til de mest populære nett­sakene i året som nettopp er omme:

Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Taram-taramtei

Den desidert mest populære enkelt­saken omhandlet minste­lønns­satsen for renholdere, som fra 1. juni 2017 ble oppjustert til kr 177,63 pr. time for arbeidstakere over 18 år:

Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63: Tariff­nemnda har vedtatt justerte lønns­satser og å videre­føre allmenn­gjort tariff­avtale for bl.a. renholds­bransjen, gjeldende fra 1. juni 2017.

Kanskje ikke så veldig over­raskende, i og med at til­svarende saker toppet vår oversikt også i 2016 og 2015. Se ellers «Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter» på Lovdata.

Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

10 planter som renser luften: Vår nest mest populære sak ble publisert helt tilbake i 2015. Grønne planter på kontoret skaper et godt og trivelig miljø. I tillegg er mange planter med på å rense luften. Her er NASAs topp­liste over nyttige planter på kontoret. (Publisert 24/11-2015.)

Standard­kontrakt ved avtale om renholds­tjenester: Arbeids­giver­organisasjonen Virke anbefaler alle sine medlems­bedrifter å bruke standard­kontrakten NS 8431 ved avtaler om levering av renholds­tjenester. (Publisert 19/6-2015.)

Ill.: Virke
Ill.: Virke

Snaut 30 000 i måneden: Gjennom­snittlig måneds­lønn for renholdere i KS-området i 2015 var kr 29 735. (Publisert 13/1-2017.)

Renholdere kan gå glipp av lønnstillegg i 2016: Et brev fra ESAs overvåkings­organ EFTA kan medføre at uorganiserte bedrifter kan lønne etter 2015-satser, selv om renholds­bransjen er allmenn­gjort. (Publisert 21/12-2016.)

Dette bør renhold minst koste: NHO Service har opp­datert selvkost­kalkylen for personal­kostnader i renholds­yrket. (Publisert 27/6-2017.)

Skeptisk til renhold før åpningstid: Bjørn-Tore Olsen i Bergen Rengjørings­klubb er skeptisk til at mange butikker krever renholdet utført før åpningstid. (Publisert 31/1-2017.)

Kreves for halvannen million: En renholder skal ha brukt så mye vann at et kost­bart instrument i etasjen under ble ødelagt. Univer­sitetet i Oslo krever halv­annen million i erstatning. (Publisert 18/1-2017.)

Mest populære saker pr. måned

Kronologisk presentasjon av de sakene som ble mest lest på renholdsnytt.no i 2017. For månedene april-desember var det «Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63» som toppet i popularitet, derfor har vi ført opp sølv­plassen for disse månedene:

Januar: Kreves for halvannen million. Se beskrivelse over. (Publisert 18/1-2017.)

Også mye lest var West vokser i øst: West Facility Management har inngått avtale om kjøp av det Oslo-baserte renholds- og service­selskapet Trippel Miljøservice. (16/1-2017.)

Februar: Doktorgrad om årsaker til sykefravær: Blant ulike psyko­sosiale årsaker til langvarig syke­fravær, er høy rolle­konflikt og lite støttende lederskap blant de viktigste. (3/2-2017.)

Mars: Ny sjef for ISS Norge: Keld Mosgaard Christensen har tatt over som ny admini­strerende direktør i ISS Norge. Hans John Øiestad skal lede renholds­virksomheten i Nord-Europa. (8/3-2017.)

April: På tide med mer kjemi: Leder­artikkelen fra Renholds­nytt nr. 2/2017: «Renholdsnytt sitter ikke med svaret, men ønsker å stille det upolitiske spørsmålet om reduksjon av kjemibruk er gått for langt?» (12/4-2017.)

Mai: Gjev utmerkelse til Klungseth: Nora Johanne Klungseth har igjen blitt tildelt en inter­nasjonal publiserings­pris for sin renholds­forskning. (24/5-2017.)

Juni: Hederspris til Petter Furulund: Petter Furulund er tildelt den ny­opp­rettede Renholds­nytts heders­pris for sin utrettelige innsats for renholds­faget og -bransjen. (9/6-2017.)

Juli: 4Service kjøper Mint Renhold: FM-selskapet 4Service har inngått avtale om kjøp av Mint Renhold, som har over 200 ansatte. (29/6-2017.)

Deretter fulgte en ny minste­lønns­sak samt følgende: 4Service kjøper Resco: FM-selskapet 4Service har inngått avtale om kjøp av renholds­selskapet Resco, som har over 150 ansatte. (5/7-2017.)

August: Fremtidens renhold, er vi forberedt? Cleaning.no inviterer til renholds­konferanse & messe om fremtidens renhold – om produkter, organisasjoner og medarbeidere. Avholdes fem ulike steder i landet i september. (8/8-2017.)

September: Renholdsnytt 4/2017. Nest etter minstelønn og «10 planter som renser luften» var det populært å lese om at årets papir­utgave nr. 4 nå var trykket: – Vi er den gruppen på huset som har minst sykefravær, og alle sier vi er så blide hele tiden, sier ledende renholder Catharina L. Austnes ved Greve­skogen videre­gående skole i Tønsberg. Se hva du kan lese om i Renholdsnytt 4/2017.

Oktober: Ikke ugyldig oppsigelse fra Forsvarsbygg: Etter minste­lønns­saken og «10 planter som renser luften» var dette den tredje mest leste saken: Oslo tingrett har bestemt at opp­sigelsen er gyldig, for 11 renholdere som ble oppsagt fra jobbene sine i Forsvarsbygg. (3/10-2017.)

November: Renholderens dag nærmer seg: Du er kanskje godt i gang med å plan­legge hvordan du kan gjøre stas på renholderne mandag 4. desember? (15/11-2017.)

Desember: Endringer i ledelsen hos Mint Renhold: Etter 17 år som daglig leder i Mint har Lise Thun valgt å si opp sin stilling for å søke nye utfordringer. (14/12-2017.)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS