Forbunds­sekretær i Arbeidsmands­forbundet, Brede Edvardsen, var kritisk til et forslag fra ASD om å begrense RVO-enes valgfrihet. Nå er forslaget trukket.

ASD har trukket forslag som ville begrenset RVO-ene

De regionale verne­ombudene i renholds­bransjen skal fortsatt fritt få velge hvilke bedrifter de besøker.

Publisert

I juli 2017 sendte Arbeids- og sosial­departementet ut et hørings­forslag om en forskrifts­endring som skulle presisere hvilke bedrifter verne­ombudene i hotell-, restaurant - og renholds­bransjen kunne besøke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den gamle forskriften ga verne­ombudene mulighet til å besøke alle firmaer som i realiteten driver innenfor disse bransjene, melder organet FriFagbevegelse.

Departementets forslag ville gjort at verne­ombudene bare kunne ha besøkt bedrifter som hadde registrert i Brønnøysund­registeret at de driver med disse virksom­hetene. Dermed ville ikke verne­ombudene i renhold kunne ha besøkt bedrifter som driver med renhold, men er registrert som for eksempel flytte­byrå eller vaktmester­virksomhet.

Arbeidstaker­foreningen Norsk Arbeidsmands­forbund uttrykte stor skepsis til forslaget, som nå er trukket av ASD.

Kilde: Regionale verneombud i renhold kan fortsatt besøke alle bedrifter i bransjen, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/regionale-verneombud-i-renhold-kan-fortsatt-besoke-alle-bedrifter-i-bransjen-6.158.521590.7dfbfa1ffc

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS