Faksimile fra den nye nettsiden til Service- og tjeneste­bransjens union i Norden (SUN).

Nytt ansikt for nordisk union

Service- og tjeneste­bransjens union i Norden, SUN, har fått en ny hjemmeside. De består av nordiske fagforbund for bl.a. renholdere.

Publisert

SUN er en nordisk organisasjon som består av fag­forbund som organiserer det LO kaller arbeids­folk, innen­for yrker som omfatter vedlikehold, renhold, forsikring og vakt. Forbunds­leder Erna Hagensen sitter i styret, og forbunds­sekretær Brede Edvardsen er varamedlem.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

SUNs formål er å fremme faglig solidarisk arbeid mellom medlems­forbundene og mellom medlemmene innen respektive bransje. SUN skal ha fokus på den faglige utviklingen og andre forhold i bransjene i respektive medlems­land. SUN har omtrent 100 000 medlemmer.

Fra Norge er følgende fagforbund medlem: Handel og kontor, Norsk Arbeidsmands­forbund, Norsk Tjeneste­manns­lag, Fag­forbundet.

SUNs nettside: https://serviceunionen.com/index.php/sun/

Kilde: Har du hørt om SUN? https://arbeidsmandsforbundet.no/har-du-hort-om-sun/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS