Vellykket speed date 16. mars 2018. (Foto: Ellen Nygard)

Vellykket «speed date» på OsloMet

Oslo Met har lenge gjort en flott innsats for å bringe FM-studenter i uforpliktende kontakt med potensielle arbeidsgivere. Så også i år.

Publisert

– Tilbakemeldingen fra både FM-aktørene og studentene tyder på at denne første «speed-date-dagen» på FM-studiet ved OsloMet ble vellykket, sier Ellen Nygard, som er universitets­lektor og under­viser i studiet Bachelor i Facility Management ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tidligere har hurtig­intervjuene vært avholdt i sammen­heng med Bransjedagen, men akkurat i år var det ingen forutgående FM-bransjedag.

– Siden kun et fåtall av studentene på FM-studentene i dag har erfaring fra FM-bransjen, er det dessto viktigere for oss som tilsatte på dette studiet å oppfordre (og forsøke å tilrettelegge for) at studentene søker på operative stillinger som renholdere, kantine­medarbeidere, resepsjonister, vakt­mestere o.l. Dette mens de ennå er studenter. På denne måten får de erfaring fra og innsikt i tjenester de selv forhåpentligvis en dag skal lede og styre, tilføyer Nygard.

Foto: Ellen Nygard

Denne dagen var det særlig de to FM-selskapene ISS og Coor som speed datet 3. årsstudentene + de av 2. årsstudentene og enkeltemne­studentene som ønsket.

Vi kan selvfølgelig håpe at enda flere med ansettelses­behov, det være seg total-FM-selskaper, rengjørings­selskaper og virksom­heter som har tjenestene i egen regi, deltar i årene framover. For dette er en utmerket mulighet til at bransjen kan møte potensielt kommende medarbeidere.

Ellen Nygard er derfor godt fornøyd med dagen, og bemerker at det var ekstra moro å oppleve hvor flott de «faglige» samtalene fløt mellom studentene og styre­medlemmer i henholdsvis Norsk Forening Service og Renhold og Norges Bygg- og Eiendoms­forening.

Foto: Ellen Nygard

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Appell fra studentene

Tredjeårs­studentene Daniella Axelsson Leon og Line Bøe Skreosen presenterte følgende velkomst­tale og appell til de fremmøtte:

På vegne av FM-studentene her ved OsloMet, ønsker vi alle opp­møtte vel­kommen til «Speed date». Dette er en dag både vi og dere har sett frem til, og vi har alle mye spennende i vente.

Grunnen til at vi er samlet her i dag, er at vi ønsker å bringe arbeids­givere og FM-studenter ved OsloMet sammen. Vi som er studenter har i dag en flott mulighet til å få vise oss fram for dere som aktører i FM-bransjen, og dere som arbeids­givere får mulighet til å bli bedre kjent med oss som FM-studenter.

Vi som går bachelor i FM ved OsloMet, og som er her i dag, har en faglig kompetanse som kan gjøre forskjell. Først og fremst bærer vi med oss en faglig tyngde på bachelor­nivå ingen andre skoler i Norge tilbyr. Våre med­studenter løfter framfor alt fram kunnskaper innenfor:

  • Service-, eiendoms- og kontrakts­ledelse,

  • Kontroll og organisering,

  • Situasjons­håndtering og forhandlinger,

  • Renhold, herunder både økonomi og ledelse,

  • og HMS

Vi er stolte av å være nerder i vårt fag – Facility Management. Med denne kunnskapen ønsker vi å bidra til å skape mer­verdi for oppdrags­givere, kunder og slutt­brukere, og som arbeidsgivere er deres oppgave å ansette de rette medarbeiderne, både for organisasjonen og kundenes beste.

Og det er grunnen til at dere er her i dag. Vi er klare over at vi har mye å lære og erfare innenfor FM-bransjen, men vi er også ambisiøse og motiverte avgangs­studenter som kan tilby deres organisasjoner verdifulle innsikter.

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å si at denne dagen er en ypperlig mulighet for at vi, som avgangs­studenter, og dere, som aktører i bransjen, sammen løfter FM-bransjen i Norge til nye høyder.

Powered by Labrador CMS