Gnikking med såpe og vann normalt er mer effektivt enn anti­bakterielle produkter for forbruker­markedet, mener forskerne. (Ill.foto: Colourbox)

Kortvarig virkning av anti­bakterielle tørk

Bakteriene begynner å komme tilbake etter 20 minutter, mener forskere ved Northumbria universitet.

Publisert

Antibakterielle tørk som brukes for å fjerne bakterier fra over­flater i kjøkkenet, har dermed en kort­varig virkning. Å bruke dem for å holde bakterier i sjakk over tid er derfor en nytteløs øvelser, opplyser bladet ECJ.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge dr. Clare Lanyon, forsker i bio­medisin ved Northumbria University i Newcastle upon Tyne, vokser bakterie­kolonier raskt tilbake til sin opp­rinnelige størrelse, selv om bare en enkelt celle overlever.

Hun deltok i et eksperiment for et TV-program laget av BBC, og under­streket at det er viktig å rengjøre grundig etter at man har behandlet rått kjøtt. Men dette gjøres mest effektivt ved å skrubbe med såpe.

I programmet frem­kommer at mikrobene er tilbake i stort monn bare 12 timer etter at en overflate ble rengjort med anti­bakterielle tørk. Hun tilføyer at det å holde arbeids­flater på kjøkkenet helt bakterie­frie, er umulig, fordi bakteriene finnes overalt i hjemmet og reproduserer seg raskt.

- Forsøket vårt viser at mange anti­bakterielle produkter ikke var like effektive som god gammel­dags såpe og vann, uttaler Lanyon.

Kilde: Antibacterial wipes "let bugs grow back in 20 minutes", http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/antibacterial-wipes-let-bugs-grow-back-in-20-minutes

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS