Renhold utgjør nesten halv­parten av tjenestene til ISS, målt etter omsetning. Faksimile etter ISS-konsernets engelske årsrapport for 2017.

Godt år for ISS-konsernet

ISS hadde et godt år også i 2017. Internasjonalt sørget 488 946 ansatte for en omsetning på 79,9 milliarder DKK og et overskudd på DKK 4,5 mrd før finans­kostnader.

Publisert

I Norge økte antall ansatte fra 9152 i 2016 til 9664 i 2017. Norge er dermed det landet i Norden der ISS har flest ansatte, i og med at Sverige, Danmark og Finland hadde ca. 7000 ansatte.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I Norge omsatte selskapet for DKK 3,947 milliarder kroner, også det er størst i Norden, idet de tre andre store landene omsatte for ca. DKK 3,1-3,4 milliarder.

Landet med flest ISS-ansatte i 2017 var Indonesia med 57 450 ansatte, fulgt av India med 54 472 og Stor­britannia & Irland med 43 583.

Av konsernets årsrapport kan vi ellers lese at det inter­nasjonalt ble investert 6,9 millioner timer i opplæring og servert 1,8+ millioner måltider hver dag.

Omsetning i ulike verdensdeler:

Kontinentale Europa + Russland: Omsetning DKK 30,9 mrd., hvorav 53% var renhold.

Norden + Storbritannia: Omsetning DKK 25,0 mrd, hvorav 42% var renhold.

Asia, Australia & Stillehavet: Omsetning DKK 14,6 mrd., hvorav 51% var renhold.

Nord- og Sør-Amerika: Omsetning DKK 9,3 mrd., hvorav 45% var renhold.

Kilde: Financial report for fourth quarter and full year 2017 - Resilient performance in 2017, https://www.issworld.com/press/news/2018/02/22/financial-report-for-fourth-quarter-and-full-year-2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS