Nordisk bransjemøte i renhold. Fra venstre Per-Olof Ekstrøm (Finland), Mattias Lindholm (Sverige) og fra Norge: Lisbeth Aasland og Hege Wilsbeck.

Nordisk renholdsmøte i Stockholm

NFSR er med for å blåse nytt liv i nordisk bransje­samarbeid på renhold.

Publisert

Skrevet av Matthias Lindholm, SBS:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Allerede da Bo og jeg deltok på det finske bransje­treffet i høst ble det besluttet at vi skulle forsøke å få i gang vårt nordiske samarbeid igjen, sier Matthias Lindholm, leder i bransje­foreningen Städ­branchen Sverige.

Fra Norge deltok Hege Wilsbeck & Lisbeth Aasland fra Norsk Forening for Service og Renhold, fra Finland kom Per-Olof Ekström og besøkte meg i Sverige under vårt nordiske møte 11. januar. Forhåpentligvis får vi med vår kollega i Danmark neste gang.

Våre organisasjoner ser ulike ut og har tildels ulike arbeids­metoder, samtidig som vi har mange felles spørsmål, trender og utfordringer som vi må løse.

Den finske organisasjonen har flere ansatte, mens vi i Norge og Sverige driver på ideell basis. Vårt ønske med møtet 11. januar er å ha tettere kontakt og mer samarbeid samt å tilby bransje­dager og aktiviteter for våre medlemmer over lande­grensen, men også drive noen aktiviteter sammen, for eksempel "studiereiser" der man besøker en interessant virksomhet og lærer seg mer om rutiner og forberedelser.

De andre landene viste også store interesse for SBS' nøkkeltalls­prosjekt og introduksjons­veiledings­prosjekt som vi driver i Sverige.

Utfordringer som vi løftet fram var for eksempel hvordan tiltrekke oss "den nye generasjonen", der vi tror digitale hjelpe­middel, robot­teknikk og tilbud om flere ulike service­tjenester er et forslag. Videre tror vi sensorer koblet opp opp mot renholds­behov vil bli mer utbredt og at etter­spørselen etter behovs­tilpasset renhold vil øke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS