Faksimile fra NHOs Kompetanse­barometer 2018. Under­søkelsen er utført av NIFU.

Mangel på fagarbeidere

NHOs Kompetanse­barometer for 2018 viser at 6 av 10 bedrifter har behov for personer med yrkes­faglig kompetanse.

Publisert

Det årlige kompetanse­barometeret viser nok en gang at NHO-bedriftene sliter med å få ansatt folk med rett kompetanse. Dette fører til tapte kunder og markeds­andeler, eller skrin­leggelse av planlagt utvidelser. Det oppgir 40 prosent av bedriftene med udekket kompetanse­behov.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Risikerer å måtte si nei til oppdrag

- Når vi vet at vi må skape 600 000 nye jobber fram mot 2050, så kan vi ikke ha det slik at bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk. Da får vi ikke skapt nok arbeids­plasser, sier fungerende admini­strerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

- Barometeret viser kompetanse­behov på alle nivåer. Men alle skal ikke nødvendigvis å ta en master­grad eller doktor­grad, sier Almlid.

Han under­streker at unge bør tenke mer systematisk på hvor de kan få jobb før de starter på utdanningen sin.

6 av 10 mangler fagarbeidere

62 prosent av NHO-bedriftene i under­søkelsen oppgir at de har behov for ansatte med yrkes­faglig utdannelse de neste fem årene.

Kompetanse­barometeret er ikke detaljert nok til å si noe om behovet for eksplisitte yrkes­grupper som renholdere, hus­økonomer og FM-bachelorer, men om vi ser vi isolert på lands­foreningen NHO Service og Handel, som blant annet omfatter FM- og renholds­bedrifter, svarer også der 62 prosent at de trenger personer med yrkes­faglig kompetanse.

Dernest følger fagskole­utdanning som etter­spørres av 46 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel. Videre etterspør 37 prosent av bedriftene ansatte med bachelor­utdanning, 26 prosent folk med master­grad og 3 prosent folk med doktorgrad.

Kilde: Bedrifter melder om manglende kompetanse, https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/Bedrifter-melder-om-manglende-kompetanse/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS