Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec og Karolina Henriksen, CEO i Lilleborg. (Foto: Lilleborg)

Lilleborg og Datec inngår strategisk partnerskap

Lilleborg og Datec har inngått et strate­gisk sam­arbeid om å selge og levere CleanPilot-konseptet i Norge. Det gir Datec en samarbeids­partner som har god faglig kompe­tanse og et profe­sjonelt salgs­apparat.

Publisert

CleanPilot er en nettbrett­løsning både for renholder og renholds­leder, som Datec selv beskriver som «et praktisk og profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale organisasjon og som gjør det enklere å jobbe smart.»

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I en presse­melding skriver Datec følgende om partner­skapet som nå er inngått:

For Lilleborg er Datec en attraktiv partner med fokus på renhold og digitale løsninger. Sammen med Datecs eget salgs- og leverings­apparat, skal Lilleborg styrke og øke aktivitetene i det norske markedet. Renholds­bransjen har behov for flere digitale aktører med sterk faglig integritet og profe­sjonalitet, som kan bidra til at de som starter med digitaliserings­prosessen – og den digitale renholder – kan oppleve en trygg implementerings- og oppfølgings­prosess.

Jørgen Sannesmoen i Datec og Karolina Henriksen i Lilleborg. (Foto: Lilleborg)

– Vi har et godt forhold til Lilleborg fra tidligere og kjenner deres styrker og kompetanse. Lilleborg sin klare digitale satsing og strategi i renholds­bransjen gjør oss trygge på at vi skal lykkes sammen. Lilleborg har i mange år benyttet våre verktøy og tjenester i sitt renholds­program, sier Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec AS.

Karolina Henriksen, CEO i Lilleborg, beskriver partnerskapet slik:

– Samarbeidet med Datec er en del av den digitale satsingen til Lilleborg og gir oss en mulighet til å videre­utvikle Lilleborgs digitale produkter og tjenester. Sammen har vi mulighet til å være med og endre måten renholds­bransjen jobber på og sørge for at både leverandør og oppdrags­giver av en renholds­kontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag, sier Henriksen.

Selskapene melder at målet med det strategiske sam­arbeidet er å skape økt verdi for eksisterende og nye kunder ved å effektivisere og digitalisere prosesser for renholds­bransjen gjennom salg og leveranse av CleanPilot.

Salgs- og leverings­teamet i Lilleborg, pluss Jørgen Sannesmoen i Datec til venstre. (Foto: Lilleborg)

Et dedikert team av selgere og fag­personer fra Lilleborg har allerede vært gjennom et opplærings­program, og kompetansen på CleanPilot skal allerede være godt på plass.

Verktøyet tar utgangs­punkt i at renholds­kontrakten mellom leverandør og oppdrags­giver etableres på en digital plattform. Dette gir både leverandør og oppdrags­giver en felles løpende oversikt over status for renholdet.

Kilde: Pressemelding fra Lilleborg.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS