Det kan fremstå som selv­motsigende at bakterier skal utvikle resistens mot alkohol, men stadig flere tarm­bakterier synes nå å overleve slik desinfisering. (Ill.foto: Colourbox)
Det kan fremstå som selv­motsigende at bakterier skal utvikle resistens mot alkohol, men stadig flere tarm­bakterier synes nå å overleve slik desinfisering. (Ill.foto: Colourbox)

Bakterier blir resistente overfor håndsprit

Tarm­bakterier synes å bli tolerante overfor alkohol. Det øker faren for at de kan spre seg på sykehus.

Publisert

En ny under­søkelse viser at bakterie­stammer av Enterococcus faecium-bakterien har utviklet seg til i høyere grad å overleve en neve håndsprit, melder det danske bladet Ingeniøren.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Noen stammer av denne bakterien er hele ti ganger mer motstands­dyktige overfor alkohol-baserte desinfeksjons­midler enn eldre stammer av bakterien, viser forskningen, som er publisert i Science Translational Medicine.

Bakterien kan medføre alvorlige infeksjoner hos kritisk syke pasienter med svekket immunforsvar.

Spesielt i utenlandske sykehus har man sett en økning i antallet av Enterococcus faecium-tilfeller. Dette har fått enkelte til å undres om bakteriene begynner å bli motstands­dyktige overfor alkoholen, noe en dansk ingeniør faktisk advarte mot allerede for sju år siden.

Dette kan synes selv­motsigende, fordi alkohol anses som et bredspektret desinfeksjons­middel som går inn under bakteriens membran og river den i stykker.

Første­forfatter Tim Stinear sier i en kommentar at på alle områder der man gjentar en prosedyre igjen og igjen, gir du en bakterie muligheten til å tilpasse seg. Han foreslår at syke­husene bør ta bruken av håndsprit opp til revisjon, og foreslår å supplere med alternative desinfeksjons­midler, for eksempel klor-baserte.

Kilde:

Hospitalsbakterier udvikler resistens over for håndsprit (danske Ingeniøren),
https://ing.dk/artikel/hospitalsbakterier-udvikler-resistens-haandsprit-213776

Kan også ses på norsk i Teknisk Ukeblad:
https://www.tu.no/artikler/sykehusbakterier-utvikler-resistens-overfor-handsprit/443773

Vitenskapelig rapport (betalingsmur)t:
Increasing tolerance of hospital Enterococcus faecium to handwash alcohols, http://stm.sciencemag.org/content/10/452/eaar6115

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS