Organisk vekst for ISS globalt

FM-selskapet ISS melder om en organisk vekst på 3,2 prosent for første halvår 2018.

Publisert

Omsetnings­veksten skyldes mye iverksatte kontrakter og en utvidelse av globale Key Account-kontrakter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Totalt sett viste imidlertid omsetningen en nedgang på 1,0 prosent, noe som primært skal ha skyldtes valuta­effekter.

Drifts­marginen ble på 4,4 prosent, mot 5,0 prosent i første halvår 2017. Den svake nedgangen skyldes i hovedsak overlapp mellom kontrakter som ble faset inn og ut.

Justert netto­resultat ble DKK 703 millioner kroner, mens netto­resultat ble minus DKK 130 millioner – i hovedsak på grunn av goodwill-avskrivninger.

Jeff Gravenhorst, adm.dir. i konsernet, beskriver nedgangen i margin som en forventet, kortvarig motvind og under­streker at konsernets solide organiske vekst fortsetter.

Kilde: Solid organic growth and continued impact from contract phasing in H1 2018,
https://www.issworld.com/press/news/2018/08/16/solid-organic-growth-and-continued-impact-from-contract-phasing-in-h1-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS