Sunne Henders prosjekt­gruppe har bestått av Kirsti Stokland (NHO SH), Trude Hov Sørensen (Raise Gruppen), Marianne Knapstad (BB Service­Systemer) og Tore Herseth Barlo (NHO SH). (Foto: Baard Fiksdal)

Sunne Hender ble godt mottatt

Ansatte i NHOs medlems­bedrifter er meget positive til satsingen Sunne Hender, viser slutt­rapporten etter at prosjektet nå er avrundet.

Publisert

Målet med prosjektet har vært å bidra til bedre helse og lavere syke­fravær blant renholdere og frisører, melder NHO Service og Handel.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Prosjektet startet i 2015 med å lage en spørre­undersøkelse om hudplager rettet mot ansatte. Svarene viste at hudplager er et betydelig problem i de to bransjene og at tallene stemmer godt overens med offentlige undersøkelser.

Prosjektet har satset på nettstedet sunnehender.no. Dette nettstedet skal videre­utvikles og oppdateres som en kunnskaps­base for god håndhelse. Det er også produsert tre videoer om hanskebruk.

Prosjektet har fått omtale i fagblader, i sosiale medier og hatt hatt en presentasjon på messen Hår og Skjønnhet.

Det har også vært gjennomført et fire timers undervisnings­opplegg på Kuben vgs og Rud vgs med prosjektets samarbeids­partnere for frisører og hudpleiere.

Prosjektlederne besøkte Videncenter for Allergi utenfor København, og prosjekt­gruppen har også besøkt Institute for Inter­disciplinary Dermato­logical Prevention and Rehabilitation

NHO Service og Handel melder at det har vært over­raskende liten oppmerk­somhet fra arbeids­givere om prosjektet, men at det har svært positivt mottatt blant de ansatte i deres medlems­bedrifter. Også Fagforbundet har vært meget positiv.

Kilde: Sunne Hender ble godt mottatt, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/sunne-hender-ble-godt-mottatt/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Sunne Hender

Prosjektet startet i 2015 med tall fra NAV som viste at renholds- og frisør­bransjene har det høyeste syke­fraværet i privat sektor. Omfanget av hud­plager som sykdoms­grunn er stort.

En styrings­gruppe ble etablert med Marianne Knapstad, BB ServiceSystem AS (renhold) og Trude Hov Sørensen, Raise Gruppen AS (frisør), i tillegg til prosjekt­lederne. Senere er gruppen forsterket med Maj Hovde Krogdahl, På Håret AS (frisør). Samarbeids­partnere gjennom hele prosjektet har vært Stami v/ dr. Jose Alfonso Hernan, Granberg AS (hanske­leverandør) v/Torhild Fahle, samt Fagforbundet.

Powered by Labrador CMS