Bildet av konferansens arbeids­gruppe. Fra venstre: Kristin Hool; NAV Fana. Bente Kuven Osland, Alf AS, Marit Vik, Bergen Kommune , Ragnhild Friis-Ottessen, NHO Service og Handel, Tone Hauan; regionalt verneombud Renhold, Torbjørn Reigstad, Norsk Arbeidsmands­forbund, Kristine Nilsen, NAV Arbeidslivs­senteret, Vibeke Iren Gindl, Hordaland Fylkes­kommune, Abbas Sharifian, NAV Arbeidslivs­senteret, Ingunn Reistad Jacobsen Fagforbundet Hordaland. (Foto: Ann-Elisabeth Sandvold)
Konf 2018 MMP Foto Paal Nupen.jpg Ordfører Marte Mjøs Pedersen. (Foto: Paal Nupen)
Direktør for Scandic Byparken, Lene Mjeldheim og HR direktør Toma as, Arnt Morten Skei. (Foto: Ragnhild Friis-Ottessen)
HR Direktør i TOMA, Arnt Morten Skei, forteller om inkludering. (Foto: Ragnhild Friis-Ottessen)
Programbilde for 2018-konferansen.

Deltakerrekord på årets renholds­konferanse

Renholds­konferansen i Bergen samlet hele 160 deltakere til temaer som inkludering, fler­kulturelle arbeids­plasser og anskaffelser.

Publisert

Teksten er skrevet av Ragnhild Friis-Ottessen, Regionsansvarlig Ringer i Vannet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er ikke til å unngå at det føltes høytidelig da ordfører i Bergen Kommune Marte Mjøs Pedersen åpnet årets renholds­konferanse på Amalie Skram Videre­gående skole. Konferansen hadde som tema «hvordan skape helse­fremmende arbeids­plasser».

Representanter fra Fagforbundet, Norsk Arbeidsmands­forbund, NHO service og Handel, NHO Ringer i Vannet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Helse Bergen, regionalt verneombud i renhold, ISS, ALF AS og NAV inviterte for fjerde år på rad til renholds­konferanse med over­bygging Inkluderende arbeidsliv. Tema for årets konferanse var «Hvordan skape en helse­fremmende arbeids­plass med det ramme­verket vi har?»

Deltakerrekord

Og i år var det deltaker­rekord med 160 deltakere. Både ledere, mellom­ledere, tillits­valgte og verne­ombud inviteres til dagen.

De oppmøtte fikk et variert og lærerikt program. Finansbyråd Dag Inge Ulstein snakket om anbud avtaler som inngås med bransjen. Spesial­rådgiver i Hordaland Fylkes­kommune, Vibeke Gindl, vakte stor begeistring i salen da hun snakket om utviklingen av renholds­faget og viktigheten av fag­kompetanse. Prosjekt­leder fra View Software AS, Nora Johanne Klungseth, sammenlignet Norges anbuds­struktur med andre land.

I alt fire bedrifter fortalte om hvordan de arbeidet med inkludering og helse­fremmende arbeids­plasser:

  • HR Direktør i TOMA, Arnt Morten Skei, fortalte om hvordan selskapet de siste årene har implementert en visjon om å inkludere så mange de kan inn i sine arbeids­plasser. I tett samarbeid med NHO-prosjektet Ringer i Vannet har TOMA laget et fast løp for kandidater i arbeids­praksis som har som mål å få de i jobb enten hos seg eller tilsvarende bedrifter.
  • Direktør for Scandic Byparken, Lene Mjeldheim, snakket om samhold på arbeids­plassen, om å være en synlig og tilgjengelig leder som hører på sine ansatte og gir av seg selv, og om hvor viktig det er å feire.
  • ISS presenterte blant annet Carlos, en ung mann som etter alvorlig sykdom hadde fått hjelp av NAV og A2G til å finne sin arbeids­plass i ISS og stortrivdes.
  • Seksjonsleder Haukeland universitets­sjukehus, Tone Hepsøe, viste til gode og varige resultat i sitt samarbeid med NAV og Hero. Her fikk kandidater opplæring i norsk parallelt med praksis hos Helse Bergen. I alt har 106 kandidater i tiltaket fra 2011-2018, og 60 fikk tilbud om jobb etterpå.

Dagen ble rundet av med tanker og refleksjoner rundt fler­kulturelle arbeids­plasser, noe som gav publikum gode muligheter til å diskutere seg imellom.

Styrke i samarbeid

Initiativtaker for samarbeidet og koordinator for arbeids­gruppen, Abbas Sharifian fra NAV Arbeidslivs­senteret, har i flere år samlet renholds­bransjen til halvdags­seminar, frokost­møter, enkelt­kurs og lignende.

Abbas tok initiativ til å samle arbeidsgiver- og arbeidstaker­organisasjonene til et samarbeid rundt konferansen, noe som har vist seg å være ene­stående på landsbasis. Konferansen ble i år finansiert etter avtalt fordelings­nøkkel mellom NAV Arbeidslivs­senter Hordaland, NHO Service og Handel, Fagforbundet, NAF og Treparts bransjeprogram - Renhold og Bergen kommune. Hordaland fylkes­kommune stilte med lokaler. Abbas gir bransjens representanter svært gode skussmål for deres unike samarbeid mot et felles mål: å redusere syke­fraværet (beholde folk i arbeid) og inkludere mennesker som står på utsiden av arbeids­livet.

Ragnhild Friis-Ottessen fra NHO Ringer i Vannet har vært medlem i arbeids­gruppen i tre år; Renhold er et viktig og spennende fagområde både for NHO Service og Handel og For Ringer i Vannet. Vi representerer både faget og arbeids­arenaen. Det er mange som kommer i jobb i renhold bransjen gjennom Ringer i Vannet, og da er det viktig å vise at dette er et fag som på lik linje med andre fagområder fortjener respekt.

Arbeidsgruppen møtes jevnlig og diskuterer program og praktisk gjennom­førelse. Deler av programmet baseres på tilbake­meldingene fra deltakerne på fjor­årets konferanse.

Abbas er tydelig på at nettopp tilbake­meldingene fra deltakerne danner et grunnlag for neste års konferanse:

- Tilbakemeldingene fra i år er svært positive. Årets deltakere har vært tilfredse med både gjennom­førelse og foredrags­holdere. Rent faglig handler det alltid om å finne en balanse mellom å inspirere bedriftene samt tilby fag­opplæring innenfor både IA arbeidet og renholds­faget. Her har vi funnet en formel som vi er stolte av og som vi håper å kunne benytte også neste år.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS