Kommunen har satset målbevisst på å skape en mer samkjørt ledergruppe. (Ill.foto: Colourbox)
Kommunen har satset målbevisst på å skape en mer samkjørt ledergruppe. (Ill.foto: Colourbox)

Samkjørte ledere holder sykefraværet nede

Støtte til ledere har vært et viktig grep for å få ned syke­fraværet i Rennesøy kommune.

Publisert

– Vi er ydmyke og forsiktige med å si at vi har knekt koden, men det er ikke sikkert medisinen holder eller passer hos andre. Men måten vi har strukturert og organisert oss på, med ansvarlige ledere som vet de har ansvaret, er en nøkkel, sier rådmann i Rennesøy kommune Birger Clementsen til det statlige organet Idébanken.org.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Norske kommuner har omtrent samme type oppgaver og krav til kompetanse. Store forskjeller i sykefravær er vanskelig å forklare. Mens Rennesøy kommune har et samlet syke­fravær på 5,4 prosent hittil i år og 5,6 prosent i 2017, sliter andre kommuner med et syke­fravær på både 10 og 15 prosent.

Kommunen har gjort flere grep:

  • Delegere mer ansvar ut til første­linje­ledere, som nå bade har personal­ansvar, faglig ansvar og økonomi­ansvar.
  • Gode rådgivere i NAVs IA-avdeling.
  • Et eget kompetanse­program, "Saman om ein betre kommune" i regi av Kommunal- og moderniserings­departementet, var starten på en kompetanse­heving hos lederne.
  • Lederne samles jevnlig i et leder­forum. Denne og andre arenaer er styrket gjennom IA-arbeidet og har skapt en mer samkjørt leder­gruppe.

Den systematiske opplæringen har gjort noe med leder­gruppen. Tillits­valgte og verne­ombud inviteres med på samlingene. Når disse er med ledelsen og bestemmer hvordan ting skal være, blir det mye lettere etterpå. Spørsmålene er avklart.

Kilde: Samkjørte ledere holder sykefraværet nede, http://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/samkjorte-ledere-holder-sykefravaeret-nede

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS