Det er den som blir utsatt for en oppførsel, som avgjør om den er uønsket eller ei. (Ill.foto: Colourbox)

Vær proaktiv mot sextrakassering

Seksuell trakassering kan være et skjult problem i arbeids­miljøet. For selv om få varsler om det, kan det like fullt eksistere.

Publisert

Det kan dreie seg om alt fra berøring, tafsing, spøk, forslag og blikk, til bilder som er uvelkomne.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er ganske vanlig at slike problemer ikke varsles, fordi den som utsettes for det, synes det er flaut eller til og med legge skylden på seg selv.

Men det er den som blir utsatt for en oppførsel, som avgjør om den er uønsket eller ei. Seksuell trakassering kan politi­anmeldes, men uansett om det anmeldes eller ikke, har arbeids­giveren ansvar for å påse at det opphører.

I dag har arbeids­givere et stort ansvar for både å utrede seksuell trakassering og fore­bygge det. Det kreves ingen anmeldelse eller varsling, arbeids­giver skal utrede om noe har hendt selv om det bare finnes mistanker eller rykter.

Forebygging kan skje ved å ha en policy eller en beredskaps­plan mot seksuell trakassering. Det er viktig at alle ansatte kjenner til denne. En del av det fore­byggende arbeidet kan for eksempel være å ta opp spørsmål på personal­møter for å kunne prate om det som gjelder og holde temaet varmt.

Opplever du uønsket oppmerk­somhet, kan du gå til din nærmeste leder, som da har ansvaret for å utrede hva som har skjedd og stanse trakasseringen.

Hvis arbeidsgiver ikke utreder saken, eller det er arbeids­giver som krenker, kan du f.eks. gå til verne­ombudet på arbeids­plassen eller til fag­foreningen.

Du kan også varsle Likestillings- og diskrimineringsombudet – både arbeids­taker og arbeids­giver kan henvende seg dit for å få råd.

Er du leder, kan du for eksempel henvende deg til HR-avdelingen eller bedrifts­helse­tjenesten for å få hjelp med utredningen.

Kilde: Sexuella trakasserier, http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Sexuella-trakasserier-/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS