Arbeids­miljø­guiden finner du på nett­adressen arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljoguiden

Arbeids­miljø­guiden er tilbake

Arbeids­tilsynets guide gir en innføring i systematisk arbeids­miljø­arbeid. Målgruppen er ledere, verne­ombud og ansatte i små og mellom­store virksom­heter.

Publisert

Arbeids­miljø­guiden ble laget i for­bindelse med inn­føring av nye arbeids­miljø­forskrifter i 2013. Siden den gang har Arbeids­tilsynet fått nye nett­sider, og Arbeids­miljø­guiden ble trukket tilbake for revisjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nå er Arbeids­miljø­guiden tilbake, tilgjengelig på ulike skjerm­formater og opp­datert med ny profil. Et viktig lærings­mål er å gi inn­blikk i krav på arbeids­plassen og hvordan arbeidet kan gjøres sikkert. Guiden inneholder video­intervjuer med ansatte i Arbeids­tilsynet, animasjoner, tekster og refleksjons­oppgaver.

Ifølge Arbeids­tilsynet er det mange som har etter­lyst guiden mens den har vært borte. Guiden har fem kapitler:

- Organisering
- Risikovurdering
- Sikkert arbeid
- Arbeidsmiljø­regelverket
- Verktøy

Via en toppmeny kan bruker navigere mellom de ulike kapitlene. Bruker kan også tas igjennom guiden fra A til Å, ved bare å velge «neste» eller «forrige».

Her finner du guiden som ligger under HMS på arbeidstilsynet.no. Den har også en kort-url-adresse: www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljoguiden

Kilde: Arbeidstilsynet presenterer: Arbeidsmiljøguiden, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-presenterer-arbeidsmiljoguiden/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS